Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.23.2019

Słupsk, dnia 23 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.23.2019

Komunikat nr 23/19

(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich związanych z Wiesławem Ś.)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko łącznie  8 osobom  o popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi  spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi,  a w których wykonywali  funkcje prezesów, albo członków zarządu.

Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw  odgrywał Wiesław Ś.

Popełniane przestępstwa w szczególności polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny  podatek VAT w łącznej kwocie ponad  13 milionów złotych oraz na wyłudzaniu i usiłowaniu wyłudzenia  kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Według ustaleń śledztwa, oskarżeni prowadzili spółki w sposób niegospodarny, a zakładanie kolejnych spółek zależnych nie miało żadnego uzasadnienia gospodarczego, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.

Oskarżeni także bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość prowadzonych spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Zakres oskarżenia  obejmuje okres czasu pomiędzy 2013, a 2018 rokiem, kiedy to oskarżeni prowadzili działalność przestępczą na terenie Słupska, ale i w innych miejscowości w całym kraju.

W sprawie występuje  8 oskarżonych, którym przedstawiono od kilku do kilkudziesięciu zarzutów przestępstwa, przy czym Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych 57 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostały przedstawione 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych 13 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostały przedstawione 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostały przedstawione 3 zarzuty przestępstwa.

Występujący w sprawie  oskarżeni, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw;  pozostali oskarżeni  w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec Wiesława Ś. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec pozostałych oskarżonych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 do 20 000 złotych.

Za popełnienie powyższych przestępstw oskarżonym  będzie  groziła kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk