Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.23.2019

Slupsk, of 23 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.23.2019

Communication No. 23/19

(concerns business cases of development companies associated with Wiesław Ś.,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent a bill of indictment against the joint court to the Słupsk district court,,pl,people for committing a number of crimes of an economic, financial and fiscal nature,,pl,Defendants are persons related to local development companies and their subsidiaries,,pl,and in which they performed the functions of presidents,,pl,Wiesław Ś played a leading role in committing the offenses revealed in the case,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko łącznie 8 osobom o popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi, a w których wykonywali funkcje prezesów, albo członków zarządu.

Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

The crimes committed in particular consisted in issuing invoices documenting the apparent sale of land and premises,,pl,due to which the fraudulent VAT tax was extorted and attempted in a total amount above,,pl,millions of zlotys and extorting and attempting to obtain loans,,pl,goods,,pl,and services,,pl,and on the appropriation of funds entrusted based on development contracts for a total amount of over,,pl,the defendants ran the companies in a bad way,,pl, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz na wyłudzaniu i usiłowaniu wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Według ustaleń śledztwa, oskarżeni prowadzili spółki w sposób niegospodarny, and the establishment of further subsidiaries did not have any economic justification,,pl,The accused also illegally avoided the execution of court decisions and the satisfaction of their creditors,,pl,they did not submit applications for the bankruptcy of their companies and did not submit financial statements,,pl,The scope of the accusation covers the period of time between,,pl,when the defendants were involved in criminal activity in Słupsk,,pl,but also in other towns around the country,,pl,The case occurs,,pl, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.

Oskarżeni także bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość prowadzonych spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Zakres oskarżenia obejmuje okres czasu pomiędzy 2013, a 2018 rokiem, kiedy to oskarżeni prowadzili działalność przestępczą na terenie Słupska, ale i w innych miejscowości w całym kraju.

W sprawie występuje 8 oskarżonych, which were presented from several to several dozen allegations of crime,,pl,at the same time Wiesławowi Ś,,pl,has been presented,,pl,were presented,,pl,Defendants in the case,,pl,the other defendants in the course of the hearing or refused to explain, or denied their participation in the crime in submitted explanations,,pl,Against Wiesław Ś,,pl,a preventive measure in the form of temporary detention has been applied,,pl,while for other defendants, preventive measures of a libertarian nature, such as police supervision,,pl, przy czym Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych 57 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostały przedstawione 22 zarzuty przestępstwa, Katarzyna B,,pl,Michał Ś,,pl,Sebastian P,,pl,Krzysztof Ś,,pl,Mariusz D,,pl,The suspects indicated above,,pl,except for Mariusz D,,pl,they did not admit to committing the deeds they were accused of,,pl,the other suspects in the course of the hearing either refused to explain or, in the case of complex explanations, denied their participation in the crime,,pl,Suspects are people associated with the company,,pl,and with their subsidiaries,,pl,in which they performed the functions of CEOs,,pl,or board members,,pl. zostało przedstawionych 13 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostały przedstawione 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostały przedstawione 3 zarzuty przestępstwa.

Występujący w sprawie oskarżeni, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw; pozostali oskarżeni w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec Wiesława Ś. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec pozostałych oskarżonych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 of 20 000 Golden,pl.

Za popełnienie powyższych przestępstw oskarżonym będzie groziła kara nawet do 10 years imprisonment.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk