Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.23.2020

Slupsk, of 01 July 2020 r.

PO IV WOS 0610.23.2020

 

Communication No. 23/20
(relates to drug offenses committed as part of an organized crime group,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment against Krzysztof M to the Koszalin District Court,,pl,lar,,en,Robert Ch,,pl,Dariusz K.,,pl,Tomasz S.,,pl,Łukasz J,,pl,Jerzy Z,,pl,and Kamil B,,pl,in connection with a number of drug offenses,,pl,including those committed as part of an organized criminal group,,pl,that in the Pomeranian and West Pomeranian Voivodships in the period from at least the beginning of January 2016,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do koszalińskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. (lar 45), Robertowi Ch. (years 48), Dariuszowi K. (years 49), Tomaszowi S. (years 41), Łukaszowi J. (years 38), Jerzemu Z. (years 66) oraz Kamilowi B. (years 40) w związku z szeregiem przestępstw narkotykowych, w tym popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

The findings of the investigation results, iż na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w okresie od co najmniej początku stycznia 2016r. do marca 2017r. an organized criminal group was active in the purchase and transportation of significant amounts of psychotropic substances from the Netherlands and other European Union countries on the territory of the Republic of Poland,,pl,intoxicants,,pl,cultivation,,pl,processing,,pl,further distribution and money laundering of drug trafficking,,pl,this group was also involved in the transport of drugs to Scandinavia,,pl,The criminal group established in the case conducted its activities primarily in Sławno,,pl, środków odurzających, uprawą, przetwarzaniem, dalszą dystrybucją oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z obrotu narkotykami; niniejsza grupa zajmowała się również przewozem narkotyków na teren Skandynawii. Ustalona w sprawie grupa przestępcza prowadziła swoją działalność przede wszystkim w Sławnie, Ustka,,pl,but also in Gdańsk and it was associated with the turnover of at least several dozen kilograms of cocaine,,pl,amphetamines and marijuana with a total value of over,,pl,mln,,ru,I agreed,,pl,the leader of the criminal group was Krzysztof M.,,pl,who managed the group's activities and gave instructions to the other members,,pl,he was also responsible, among others,,pl,for collecting funds for the purchase of drugs and coordinating the transport process,,pl,drug production and distribution,,pl,The group also included Robert Ch.,,pl,Dariusz K.,,pl,Tomasz S.,,pl,Łukasz J.,,pl, ale także w Gdańsku i wiązała się ona z obrotem co najmniej kilkudziesięciu kilogramów kokainy, amfetaminy oraz marihuany o łącznej wartości ponad 1 mln. Golden,pl.

Ja ustalono, liderem grupy przestępczej był Krzysztof M., który kierował działalnością grupy i wydawał polecenia pozostałym jej członkom, był on również odpowiedzialny m.in. za zbieranie środków finansowych na zakup narkotyków oraz koordynowanie procesu przewozu, produkcji i dystrybucji narkotyków. W skład grupy wchodzili ponadto Robert Ch., Dariusz K., Tomasz S., Łukasz J., Jerzy Z.,,pl,Kamil B,,id,he tried to legalize cash earned from drug-related crimes through his fuel trading business,,pl,Krzysztof M,,pl,he pleaded not guilty of the charges he was accused of and refused to explain,,pl,while the other accused took various procedural positions,,pl,some of them confessed,,pl,and the remainder did not plead guilty of the crimes they were assigned,,pl, Kamil B.

Z dokonanych ustaleń wynika, that Christopher M. zarobione środki pieniężne z przestępstw związanych z narkotykami próbował zalegalizować za pośrednictwem swojej działalności gospodarczej związanej z handlem paliwami.

Krzysztof M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień; pozostali oskarżeni natomiast przyjmowali różne stanowiska procesowe, część z nich się przyznała, a pozostała część nie przyznała się do popełnienia przypisywanych im przestępstw.

Of those suspected in the case of the suspects, only Tomasz S.,,pl,who had previously been convicted of a crime of growing marijuana and who is currently serving a prison sentence at the Prison in Wierzchów,,pl,To Krzysztof M,,pl,Libertarian preventive measures, such as police supervision, are currently being applied to other defendants,,pl,a ban on leaving the country or a bail,,pl,The accused in the case are mostly residents of Sławno,,pl, który wcześniej został skazany za przestępstwo polegające na uprawie marihuany i który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Wobec Krzysztofa M. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych aktualnie stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju czy też poręczenie majątkowe.

Występujący w sprawie oskarżeni to w większości mieszkańcy Sławna.

The accused is charged with imprisonment for up to years for committing the alleged crimes,pl 10.

 

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk