Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610. 25 .2017

Słupsk,  9 marca   2017r.

PO IV WOS 0610. 25 .2017

Komunikat Nr 25/17

( dot. wycinki drzew  w Łebie)

 

Informuję, iż 7 marca 2017r. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku wpłynęło zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Łeby, czym działał on na szkodę interesu publicznego.

Jak już informowano,  wcześniej do Prokuratury Rejonowej w Lęborku wpłynęło zawiadomienie, również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczące nielegalnego wycięcia ok. 3 ha lasu położonego w granicach administracyjnych Łeby, w wyniku czego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie o czyn z art. 181§1kk.

W zawiadomieniu z 7 marca 2017r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazał  na brak zdecydowanej i jednoznacznej reakcji  na prowadzoną wycinkę lasu przez burmistrza, będącego również  organem ochrony środowiska na terenie miasta. Zawiadamiający poinformował, iż nie zostały podjęte przez Burmistrza Łeby  zdecydowane kroki  mające na celu przerwanie w dniu 24 lutego 2017r. trwającego wówczas procederu. Podkreślono, iż nie zostały wykorzystane instrumenty i ustawowo  określone kompetencje przysługujące burmistrzowi miasta,  co doprowadziło do narażenia na szkodę interesu publicznego. Dlatego zdecydowano o złożeniu w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie z art. 231§1kk.

Postępowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

Rzecznik prasowy

Jacek Korycki