Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.28.2019

Slupsk, von 13 września 2019r.

PO IV WOS 0610.28.2019

Mitteilung Nr. 28/19

(dotyczy handlu ludźmi)

 

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, auf 11 września 2019r. zostały zatrzymane 2 Menschen, to jest Mohamed B. oraz Marta K., którym przedstawiono zarzuty przestępstwa handlu ludźmi.

Zatrzymane osoby to obywatele Belgii, na co dzień zamieszkujący jedną z miejscowości powiatu słupskiego.

Przedstawione w/w osobom zarzuty przestępstwa wiążą się z podstępnym zwerbowaniem 9 Frauen, die ugandische Staatsbürgerinnen sind, um in einem Unternehmen in Słupsk Zwangsarbeit zu leisten,,pl,dass die Bedingungen, unter denen Frauen ihre Arbeit verrichteten, nicht früheren Zusicherungen entsprachen,,pl,Bei der Anwendung von psychischer Gewalt gegen sie wurde das sich ergebende Abhängigkeitsverhältnis aus der drohenden Nichtzahlung finanzieller Verpflichtungen herangezogen,,pl,Die Festnahmen von Verdächtigen wurden von Beamten der Grenzwache in Ustka durchgeführt,,pl.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, że warunki w jakich kobiety wykonywały pracę nie odpowiadały wcześniejszym zapewnieniom, przy czym stosując wobec nich przemoc psychiczną wykorzystywano powstały stosunek zależności wynikający z groźby nie spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zatrzymania podejrzanych zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Ustce, welche Abteilung unter der Aufsicht der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk die Untersuchung des Falls durchführt,,pl,Die Untersuchung im vorliegenden Fall wurde seit Ende April dieses Jahres durchgeführt und dabei wurden sehr umfangreiche Beweise gesammelt,,pl,Mohamed B,,en,und Marta K,,pl,sie gaben die Verbrechen nicht zu, die ihnen vorgeworfen wurden,,pl,In ihren Erklärungen, in denen sie ihre Schuld ablehnten, präsentierten sie eine Version von Ereignissen, die den Ergebnissen der Untersuchung widersprachen,,pl,Beide in Richtung Mohamed B.,,pl,sowie Marta K,,pl.

Śledztwo w niniejszej sprawie prowadzone jest od końca kwietnia tego roku i w jego toku zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy.

Mohamed B. oraz Marta K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestęsptw; w złożonych przez siebie wyjaśnieniach zaprzeczając swojemu zawinieniu przedstawili sprzeczną z ustaleniami śledztwa wersję wydarzeń.

Zarówno wobec Mohameda B. jak i Marty K. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 m-cy.

Wnioski te Sąd powinien rozpoznać w przeciągu kolejnych 24 godzin.

W sprawie, na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości około 200 000 PLN.

Za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi grozi kara od 3 von 15 Jahren Haft verurteilt.

Dieser Fall ist eine Entwicklungssache und weitere Inhaftierungen sind nicht ausgeschlossen,,pl,September 2019,,pl,Nachricht Nr. 28/19,,pl,betrifft den Menschenhandel,,pl,Auf Anordnung der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,auf,,pl,wurden gestoppt,,pl,das ist Mohamed B,,pl,und Marta K.,,pl,die des Menschenhandels angeklagt wurden,,pl,Die inhaftierten Personen sind belgische Staatsbürger,,pl,der jeden Tag in einer der Städte des Kreises Słupsk lebt,,pl,Die den oben genannten Personen vorgebrachten Vorwürfe der Straftat sind mit einer hinterhältigen Rekrutierung verbunden,,pl.

 

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk