Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.28.2019

Slupsk, of 13 September 2019,,pl,Message No. 28/19,,pl,concerns human trafficking,,pl,At the order of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in day,,pl,have been stopped,,pl,this is Mohamed B,,pl,and Marta K.,,pl,which were charged with trafficking in human beings,,pl,The detained persons are Belgian citizens,,pl,who lives in one of the towns of the Słupsk poviat on a daily basis,,pl,The allegations of crime presented to the above persons are associated with sneaky recruitment,,pl,women who are Uganda citizens to perform forced labor in one of Słupsk companies,,pl.

PO IV WOS 0610.28.2019

Communication No. 28/19

(dotyczy handlu ludźmi)

 

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, on 11 September 2019,,pl,Message No. 28/19,,pl,concerns human trafficking,,pl,At the order of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in day,,pl,have been stopped,,pl,this is Mohamed B,,pl,and Marta K.,,pl,which were charged with trafficking in human beings,,pl,The detained persons are Belgian citizens,,pl,who lives in one of the towns of the Słupsk poviat on a daily basis,,pl,The allegations of crime presented to the above persons are associated with sneaky recruitment,,pl,women who are Uganda citizens to perform forced labor in one of Słupsk companies,,pl. zostały zatrzymane 2 people, to jest Mohamed B. oraz Marta K., którym przedstawiono zarzuty przestępstwa handlu ludźmi.

Zatrzymane osoby to obywatele Belgii, na co dzień zamieszkujący jedną z miejscowości powiatu słupskiego.

Przedstawione w/w osobom zarzuty przestępstwa wiążą się z podstępnym zwerbowaniem 9 kobiet będącymi obywatelkami Ugandy do wykonywania przymusowej pracy w jednej ze słupskich firm.

The findings of the investigation results, że warunki w jakich kobiety wykonywały pracę nie odpowiadały wcześniejszym zapewnieniom, przy czym stosując wobec nich przemoc psychiczną wykorzystywano powstały stosunek zależności wynikający z groźby nie spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zatrzymania podejrzanych zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Ustce, która to Placówka pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku realizuje czynności śledztwa w sprawie.

The investigation in the present case has been conducted since the end of April this year and very extensive evidence was collected in its course,,pl,Mohamed B,,en,and Marta K,,pl,they did not admit the crimes they were accused of,,pl,in their explanations, denying their fault, they presented a version of events that was contrary to the findings of the investigation,,pl,Both towards Mohamed B.,,pl,as well as Marta K,,pl.

Mohamed B. oraz Marta K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestęsptw; w złożonych przez siebie wyjaśnieniach zaprzeczając swojemu zawinieniu przedstawili sprzeczną z ustaleniami śledztwa wersję wydarzeń.

Zarówno wobec Mohameda B. jak i Marty K. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 m-cy.

Wnioski te Sąd powinien rozpoznać w przeciągu kolejnych 24 godzin.

W sprawie, na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości około 200 000 PLN.

Za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi grozi kara od 3 of 15 years imprisonment.

This case is a developmental matter and further detentions are not excluded,pl.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk