Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.3.2019

Слупск, из 14 stycznia 2019r.

PO IV WOS 0610.3.2019

Сообщение № 3/19

(dotyczy zmiany na stanowisku Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku)

 

Z dniem 14 stycznia 2019r. Генеральный прокурор назначил г-на Прокурора Марцина Натканца на должность заместителя районного прокурора в Слупске,,pl,который на этом стенде заменил нынешнего заместителя главы этой прокуратуры,,pl,это прокурор Сильвия Кнапик,,pl,Г-жа прокурор Сильвия Кнапик с указанием даты,,pl,в составе делегации она начала выполнять обязанности прокурора в отделе I районной прокуратуры в Слупске,,pl, który na niniejszym stawisku zastąpił dotychczasowego zastępcę szefa tej prokuratury, to jest Panią prokurator Sylwię Knapik.

Pani prokurator Sylwia Knapik z dniem 14 stycznia 2019r. w ramach delegacji rozpoczęła natomiast pełnienie obowiązków prokuratora w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, gdzie prócz prowadzenia i nadzorowania śledztw odpowiedzialna będzie także za obrót prawny z zagranicą.

Pan prokurator Marcin Natkaniec aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od listopada 1999r. pracował na stanowisku asesora, a od listopada 2001r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

W okresie czasu od sierpnia 2017r. do września 2018r. Pan prokurator Marcin Natkaniec był także delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, где он руководил и курировал расследование наиболее серьезных экономических преступлений,,pl,Г-жа прокурор Сильвия Кнапик окончила прокуратуру в Слупске,,pl,затем с октября 1997 года,,pl,она работала оценщиком,,pl,а с октября 1999,,pl,в качестве прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,В период с января 2005 года,,pl,до октября 2006 года,,pl,она также работала прокурором в районной прокуратуре в Лемборке,,pl.

Pani prokurator Sylwia Knapik aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od października 1997r. pracowała na stanowisku asesora, a od października 1999r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. W okresie czasu od stycznia 2005r. do października 2006r. pracowała także na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku.

Pani prokurator Sylwia Knapik do Prokuratury Rejonowej w Słupsku powróciła w październiku 2006r., wtedy też objęła ona funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku, którą nieprzerwanie pełniła do chwili obecnej.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk