Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.30.2019

Slupsk, of 16 September 2019 r.

PO IV WOS 0610.30.2019

Communication No. 30/2019
(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstwa kolejnej osobie, to jest synoptykowi z IMGW w Krakowie Grzegorzowi M., który to w dniu nawałnicy pełnił dyżur meteorologiczny z kompetencjami podejmowania decyzji dla obszaru całego kraju. Osobie tej zarzucono nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych polegające na nie podwyższeniu dla obszaru województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia meteorologicznego z 2 to 3 stopień zagrożenia, pomimo istniejących ku temu przesłanek.

Grzegorz M. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Wobec powyżej wskazanego podejrzanego nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Za popełnienie zarzucanego przestępstwa temu podejrzanemu będzie groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione 5 people, to jest: byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach Andrzejowi N., komendantowi obozu harcerskiego w Suszku Mateuszowi I. oraz jego zastępcy Włodzimierzowi D., a także synoptykowi z IMGW w Krakowie Witoldowi W. oraz synoptykowi centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie Marii M.

W śledztwie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności postępowania i nie wyklucza się w nim przedstawienie zarzutów przestępstwa kolejnym osobom; śledztwo w sprawie powinno się zakończyć do końca tego roku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk