Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.32.2019

Слупск, из 20 Сентябрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.32.2019

Сообщение № 32/19
(о воздушном происшествии на планере в Крепа Слупска,,pl,В связи с длительным временем ожидания доклада Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий прокурор уже,,pl,это до того, как комиссия опубликовала свой отчет о причинах авиакатастрофы планера,,pl,решил получить дальнейшие экспертные заключения по этому вопросу,,pl,это мнение авиационного эксперта и медицинского эксперта,,pl)

 

W związku z długotrwałym oczekiwaniem na sprawozdanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych prokurator już wcześniej, to jest zanim Komisja opublikowała swoje sprawozdanie na temat przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego szybowca, podjął decyzję o konieczności uzyskania w sprawie kolejnych opinii biegłych, to jest opinii biegłego z zakresu lotnictwa oraz biegłego z zakresu medycyny.

Эксперты, назначенные по делу, должны в первую очередь прокомментировать причины авиационного происшествия.,,pl,но также к вопросу о правильной организации курса на планере Слупским аэроклубом и к вопросу,,pl,смог ли инструктор выполнить такую ​​функцию из-за состояния своего здоровья?,,pl,Прокурор, ознакомившись с докладом Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, заявил,,pl,что по его мнению это не объясняет полностью,,pl, ale również do kwestii prawidłowości organizacji kursu szybowcowego przez słupski aeroklub oraz do kwestii, czy z uwagi na swój stan zdrowia instruktor mógł pełnić taką funkcję.

Prokurator po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych stwierdził, iż w jego przekonaniu nie wyjaśnia ono w pełni, допустил ли инструктор ошибку в пилотировании в момент потери контроля над планером и в какой степени это повлияло на его здоровье,,pl,Эксперты, назначенные для выдачи, получат возможность ознакомиться с выводами доклада Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.,,pl,авиакатастрофа произошла на,,pl,в Крепа Слупска,,pl,затем 16-летний студент погиб в результате несчастного случая,,pl,в то время как инструктор, обучающий пилота, получил серьезные травмы,,pl.

Powołani do sprawy biegli wydając swoje opinie będą mieli możliwość zapoznania się z ustaleniami sprawozdania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dla przypomnienia, do wypadku lotniczego szybowca doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej; wtedy to w wyniku zaistniałego wypadku zginął 16-letni kursant, natomiast prowadzący naukę pilotażu instruktor odniósł ciężkie obrażenia ciała.

Śledztwo w niniejszej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku; w sprawie dotychczas nie zostały przedstawione zarzuty przestępstwa jakiejkolwiek osobie.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk