Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.33.2019

Słupsk, dnia 20 września 2019 r.

PO IV WOS 0610.33.2019

Komunikat nr 33/19
(dotyczy odmowy przewiezienia do szpitala przez Załogę Ratownictwa Medycznego mężczyzny wymagającego pomocy lekarskiej)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo w związku z odmową przewiezienia do szpitala przez Załogę Ratownictwa Medycznego mężczyzny wymagającego pomocy lekarskiej.

Do zdarzenia doszło w dniu 03 września 2019r. w Miastku, kiedy to przybyła do chorego mężczyzny Załoga Ratownictwa Medycznego dwu krotnie odmówiła jego przewiezienia do miasteckiego szpitala. W wyniku podjętej interwencji Policji mężczyzna do szpitala ostatecznie został przewieziony radiowozem przez funkcjonariuszy miasteckiej policji. Mężczyzna ten jednakże po kilku dniach, to jest w dniu 08 września 2019r. zmarł.

Śledztwo w tej sprawie początkowo prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Miastku, jednakże z dniem 18 września 2019r. zostało ono przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

W sprawie przed śmiercią mężczyzny zdołano go przesłuchać w charakterze świadka; w sprawie zabezpieczono także dokumentację medyczną z jego hospitalizacji, a po jego śmierci przeprowadzono sekcję jego zwłok.

Ze wstępnych wniosków przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, iż przyczyną śmierci mężczyzny była najprawdopodobniej niewydolność serca spowodowana chorobą niedokrwienną.

Postępowanie w sprawie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Wyjaśnienie przedmiotu sprawy najprawdopodobniej będzie wymagało uzyskania specjalistycznej opinii biegłych, która odniesie się do tego czy sposób w jakim postąpiła Załoga Ratownictwa Medycznego naraził mężczyznę na niebezpieczeństwo utraty życia oraz czy ma on związek z jego śmiercią.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk