Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.33.2019

Slupsk, of 20 September 2019 r.

PO IV WOS 0610.33.2019

Communication No. 33/19
(concerns the refusal of a man requiring medical assistance to take him to the hospital by the Medical Rescue Crew,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk is investigating a refusal to transport a man in need of medical assistance to the hospital by the Medical Rescue Crew,,pl,in Miastko,,pl,when a sick man came to the sick man, the Medical Rescue crew refused to transport him to the town hospital twice,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo w związku z odmową przewiezienia do szpitala przez Załogę Ratownictwa Medycznego mężczyzny wymagającego pomocy lekarskiej.

Do zdarzenia doszło w dniu 03 September 2019,,pl,Message No. 28/19,,pl,concerns human trafficking,,pl,At the order of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in day,,pl,have been stopped,,pl,this is Mohamed B,,pl,and Marta K.,,pl,which were charged with trafficking in human beings,,pl,The detained persons are Belgian citizens,,pl,who lives in one of the towns of the Słupsk poviat on a daily basis,,pl,The allegations of crime presented to the above persons are associated with sneaky recruitment,,pl,women who are Uganda citizens to perform forced labor in one of Słupsk companies,,pl. w Miastku, kiedy to przybyła do chorego mężczyzny Załoga Ratownictwa Medycznego dwu krotnie odmówiła jego przewiezienia do miasteckiego szpitala. As a result of the police intervention, the man was finally taken to the hospital by a police car by the officers of the city police,,pl,This man, however, after a few days,,pl,The investigation in this matter was initially conducted by the District Prosecutor's Office in Miastko,,pl,however on,,pl,it was taken over for further maintenance by the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,In the case before the man's death, he was interrogated as a witness,,pl. Mężczyzna ten jednakże po kilku dniach, to jest w dniu 08 September 2019,,pl,Message No. 28/19,,pl,concerns human trafficking,,pl,At the order of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in day,,pl,have been stopped,,pl,this is Mohamed B,,pl,and Marta K.,,pl,which were charged with trafficking in human beings,,pl,The detained persons are Belgian citizens,,pl,who lives in one of the towns of the Słupsk poviat on a daily basis,,pl,The allegations of crime presented to the above persons are associated with sneaky recruitment,,pl,women who are Uganda citizens to perform forced labor in one of Słupsk companies,,pl. died.

Śledztwo w tej sprawie początkowo prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Miastku, jednakże z dniem 18 September 2019,,pl,Message No. 28/19,,pl,concerns human trafficking,,pl,At the order of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in day,,pl,have been stopped,,pl,this is Mohamed B,,pl,and Marta K.,,pl,which were charged with trafficking in human beings,,pl,The detained persons are Belgian citizens,,pl,who lives in one of the towns of the Słupsk poviat on a daily basis,,pl,The allegations of crime presented to the above persons are associated with sneaky recruitment,,pl,women who are Uganda citizens to perform forced labor in one of Słupsk companies,,pl. zostało ono przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

W sprawie przed śmiercią mężczyzny zdołano go przesłuchać w charakterze świadka; in the case, medical records of his hospitalization were also secured,,pl,and after his death an autopsy was carried out,,pl,The preliminary conclusions of the autopsy carried out show,,pl,that the cause of the man's death was most likely heart failure due to ischemic disease,,pl,The proceedings in the case are conducted in the direction of exposure to the immediate danger of losing life and unintentional death resulting in imprisonment from,,pl, a po jego śmierci przeprowadzono sekcję jego zwłok.

Ze wstępnych wniosków przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, iż przyczyną śmierci mężczyzny była najprawdopodobniej niewydolność serca spowodowana chorobą niedokrwienną.

Postępowanie w sprawie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Clarification of the subject matter of the case will most likely require specialist expert opinion,,pl,which will refer to whether the way the Crew of Medical Rescue did it put the man in danger of losing his life, and whether it is related to his death,,pl, która odniesie się do tego czy sposób w jakim postąpiła Załoga Ratownictwa Medycznego naraził mężczyznę na niebezpieczeństwo utraty życia oraz czy ma on związek z jego śmiercią.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk