Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.34.2018

Слупск, из 04 czerwca 2018r.

PO IV WOS 0610.34.2018

Сообщение № 34/18

(касается избиения гражданина Турции в Бытове,,pl,Окружная прокуратура в Бытове контролирует расследование в связи с избиением гражданина Турции,,pl,который состоялся в начале мая 2018 года,,pl,в одном из баров кебаба в Бытове,,pl,В связи с избиением гражданина Турции обвинения в совершении преступления были представлены двум людям,,pl,это Даниэль К,,pl,и Мариуш G,,pl,Согласно результатам расследования, эти люди, ударяя кулаками и копая все тело,,pl,а также деревянная палочка,,pl)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w związku z pobiciem obywatela Turcji, do którego doszło na początku maja 2018r. w jednym z kebab barów w Bytowie.

W związku z zaistniałym pobiciem obywatela Turcji zarzuty popełnienia przestępstwa zostały przedstawione dwóm osobom, to jest Danielowi K. (лет 41) oraz Mariuszowi G. (лет. 42). Według ustaleń śledczych osoby te poprzez uderzanie pięściami oraz kopanie po całym ciele, a także uderzenie drewnianą pałką, brali udział w pobiciu pokrzywdzonego w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci obrzęku i otarcia skóry prawego przedramienia oraz otarcia skóry kciuka i palca wskazującego prawej ręki.

Ponadto Danielowi K. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa wielokrotnego wpływania na w/w pokrzywdzonego w celu wywarcia na niego wpływu, poprzez używanie wobec niego groźby zabójstwa oraz podpalenia należącego do niego kebab baru.

Danielowi K. został również przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa znieważenia pracownicy kebab baru poprzez wypowiadane wobec niej słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Zarówno Daniel K. jak i Mariusz G. przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bytowie wobec Daniela K. Sąd Rejonowy w Bytowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 месяцев. Wobec Mariusza G. Prokuratura Rejonowa w Bytowie zastosowała natomiast środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Daniel K. jak i Mariusz G. byli już uprzednio karani sądownie za popełnienie podobnych przestępstw, w związku z czym będą oni odpowiadali w ramach powrotu do przestępstwa.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk