Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.35.2019

Slupsk, von 02 Oktober 2019 r.

PO IV WOS 0610.35.2019

Mitteilung Nr. 35 /19
(dotyczy zabójstwa Angeliki J. w Debrznie)

 

Das Bezirksgericht Słupsk nach dem Ende des Prozesses aufgrund einer Anklage der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk gegen Daniel M.,,pl,Oktober 2019,,pl,ein Urteil erlassen,,pl,unter denen Daniel M,,pl,er wurde wegen beider Verbrechen für schuldig befunden, die ihm zur Last gelegt worden waren,,pl,für die der Gerichtshof ihm eine Gesamtstrafe auferlegt hat,,pl,und verlieh der oben genannten Tochter auch eine Beteiligung in Höhe von,,pl,PLN und zugunsten des ermordeten Bruders ein Interesse an der Höhe,,pl, auf 02 października 2019r. wydał wyrok, na mocy którego Daniel M. został uznany winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw, za co Sąd wymierzył mu karę łączną 15 Jahren Haft verurteilt, a także zasądził od w/w na rzecz córki zamordowanej nawiązkę w kwocie 100 000 PLN oraz na rzecz brata zamordowanej nawiązkę w kwocie 50 000 PLN.

Die Ermittlerin im vorliegenden Fall, die Staatsanwältin der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, Frau Renata Szamiel,,pl,nach der abschließenden Rede beantragte sie eine gerichtliche Entscheidung gegen Daniel M.,,pl,eine totale Freiheitsstrafe für das Leben und eine Belohnung für die Gewährung des Betrags der ermordeten Tochter an die oben genannte Tochter,,pl,Das obige Urteil ist nicht rechtskräftig,,pl,Nach Prüfung der schriftlichen Begründung dieses Urteils entscheidet die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, gegen das Urteil Berufung einzulegen.,,pl, po wygłoszeniu mowy końcowej wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Daniela M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności oraz tytułem nawiązki o zasądzenie od w/w na rzecz córki zamordowanej kwoty 100 000 PLN.

Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym

Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem niniejszego wyroku w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zostanie podjęta decyzja co do wniesienia apelacji od tego wyroku.

Für die Aufzeichnung, Daniel M,,pl,Er wurde von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk beschuldigt, seine Frau Angelika J ermordet zu haben.,,pl,und dafür, dass er seine minderjährige Tochter unterhalten hat,,pl,Debrznie in der Wohnung des Angeklagten und seiner Frau,,pl,das ist angelika j,,pl,Dann das,,pl,Nachdem er von der Arbeit nach Hause zurückgekehrt war, erwürgte er seine Frau mit einem Elektrokabel,,pl,dann die Leiche von Angelika J,,pl,in eine Reisetasche gesteckt,,pl,die er zusammen mit seiner Frau im Keller des bewohnten Gebäudes vor Ort beerdigte,,pl. został przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku oskarżony o dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J., a także o wyłudzenie alimentów na rzecz swojej małoletniej córki.

Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 października 1998r. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M. po powrocie z pracy do domu udusił swoją żonę kablem elektrycznym. Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Ort, an dem die Leiche versteckt war Daniel M.,,pl,und er legte den Boden im ganzen Keller mit Ziegeln,,pl,als Ergebnis der Suche in den Kellerräumen des Gebäudes mit einem GPR,,pl,vorausgegangen ist eine erneute Analyse der Beweismittel, die im Fall von Beamten der sogenannten,,pl,Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben sich ebenfalls,,pl,welches Daniel M.,,pl,im Namen seiner Tochter wurde von angeklagt,,pl,Auf diese Weise hat Daniel M,,pl,veranlasste den Unterhaltsfonds, zu Unrecht Unterhaltszahlungen in Höhe des Gesamtbetrags zu leisten,,pl,Die Untersuchung in diesem Fall wurde von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk durchgeführt,,pl. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami.

Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 April 2017. w wyniku przeszukania pomieszczeń piwnicznych budynku przy użyciu georadaru, poprzedzonego ponowną analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. "X-Archiv" des Polizeipräsidiums der Woiwodschaft in Gdańsk,,pl,dass Daniel M,,pl,nachdem Sie das Verschwinden Ihrer Frau gemeldet haben,,pl,schon an,,pl,Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/02/12.html Die Scheidung bei gleichzeitigem Antrag auf Unterhaltsbeihilfe von Angelica J,,pl,für ihre kleine Tochter,,pl,Gegen weitere Entscheidungen des Gerichts,,pl,nach der Irreführung über die Aufgabe der Familie durch Angelika J.,,pl,Unterhalt wurde zugesprochen,,pl,was Daniel J,,pl,in Mengen von,,pl,PLN monatlich zugunsten seiner Tochter bis zum Tag,,pl,In Verbindung mit dem Obigen, Daniel M,,pl.

Z ustaleń śledztwa wynikało także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 października 1998r. wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel M. w imieniu córki pobierał do dnia 01 Januar 2009. W ten sposób Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny do niesłusznej wypłaty alimentów w łącznej kwocie 14 805 PLN.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Okręgowa w Słupsku; Im Verlauf der Ermittlungen sammelte die Staatsanwaltschaft sehr umfangreiche Beweise,,pl,darunter eine Reihe von Fachgutachten,,pl,das wurde in gesammelt,,pl,Eine Anklage in dieser Sache wurde Ende Oktober letzten Jahres beim Gerichtshof eingereicht,,pl,Durchgeführt zu Daniel M,,pl,Die Gerichtsverhandlung war umständlich,,pl,Während des gesamten Prozesses bekannte er sich nicht für die Verbrechen schuldig, die ihm zur Last gelegt worden waren,,pl,betrifft die Ermordung von Angelika J.,,pl, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii biegłych, który zebrano w 19 tomach na blisko 4000 kart; akt oskarżenia w tej sprawie został do Sądu wniesiony pod koniec października ubiegłego roku.

Przeprowadzona p-ko Danielowi M. rozprawa sądowa miała charakter poszlakowy.

Daniel M. w toku całego procesu nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk