Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.36.2018

Slupsk, of 14 June 2018,,pl,concerns the beating of a Turkish citizen in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in connection with the beating of a Turkish citizen,,pl,which took place at the beginning of May 2018,,pl,in one of the kebab bars in Bytów,,pl,In connection with the beating of a Turkish citizen, the charges of committing the crime were presented to two people,,pl,this is Daniel K,,pl,and Mariusz G,,pl,According to investigative findings, these people by hitting their fists and digging the whole body,,pl,as well as a wooden stick,,pl.

PO IV WOS 0610.36.2018

Communication No. 36 /18

(applies to attempted murder,,pl,one of the inhabitants of Lębork,,pl,District Prosecutor's Office in Lębork sent an indictment against Kamil S to the District Court in Słupsk,,pl,in connection with the attempted murder of one of the inhabitants of Lębork,,pl,The incident occurred on,,pl,in Lębork in the aisle,,pl,tunnel,,pl,between blocks of flats at ul,,pl,Sienkiewicz and it was the result of a misunderstanding between Kamil S.,,pl,and the aggrieved parties,,pl,in the course of which,,pl,in the face of a struggle and mutual blows,,pl,Kamil S,,cs jednego z mieszkańców Lęborka)

 

Prokuratura Rejonowa w Lęborku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Kamilowi S. (years 25) w związku z usiłowaniem zabójstwa jednego z mieszkańców Lęborka.

Do zdarzenia doszło w dniu 16 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. w Lęborku w przejściu (tunelu) pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Sienkiewicza i było ono wynikiem nieporozumienia pomiędzy Kamilem S., a pokrzywdzonym, w toku którego, wobec zaistniałej szarpaniny oraz wzajemnego zadawania ciosów, Kamil S. using a knife he inflicted at least a few blows to the abdomen and chest area,,pl,As a result of given blows by a knife, the victim suffered, among others,,,pl,wounded trunk torso,,pl,wherein,,pl,of them were deeply penetrating wounds of the pleural cavity and the peritoneal cavity,,pl,including intercostal spaces,,pl,diaphragm and liver,,pl,These injuries have caused serious damage to health in the form of a disease that really threatens the victim's life,,pl,Interrogated as a suspect Kamil S,,pl.

W wyniku zadanych ciosów nożem pokrzywdzony doznał m.in. 7 ran kłutych tułowia, przy czym 2 z nich były ranami głęboko penetrującymi jamę opłucną i jamę otrzewna, w tym przestrzenie międzyżebrowe, przeponę oraz wątrobę. Obrażenia te spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, however, in the submitted explanations, he minimized his responsibility by indicating,,pl,that he acted in defense against the possible impact of the brick,,pl,which the injured party was supposed to reach during the struggle,,pl,Regarding,,pl,towards Kamil S,,pl,the preventive measure in the form of pre-trial detention is still in use,,pl,which was applied at the request of the District Prosecutor's Office in Lębork,,pl,For attempting to commit the crime of murdering Kamil S,,pl,threatens imprisonment for no less than years,,pl, iż działał w obronie przed ewentualnym uderzeniem cegłówka, po którą podczas szarpaniny miał sięgać pokrzywdzony.

W sprawie, wobec Kamila S. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został zastosowany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Za popełnienie przestępstwa usiłowania zabójstwa Kamilowi S. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk