Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.36.2018

Слупск, из 14 czerwca 2018r.

PO IV WOS 0610.36.2018

Сообщение № 36 /18

(dotyczy usiłowania zabójstwa jednego z mieszkańców Lęborka)

 

Prokuratura Rejonowa w Lęborku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Kamilowi S. (лет 25) w związku z usiłowaniem zabójstwa jednego z mieszkańców Lęborka.

Do zdarzenia doszło w dniu 16 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. w Lęborku w przejściu (tunelu) pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Sienkiewicza i było ono wynikiem nieporozumienia pomiędzy Kamilem S., a pokrzywdzonym, w toku którego, wobec zaistniałej szarpaniny oraz wzajemnego zadawania ciosów, Kamil S,,cs,используя нож, он нанес по крайней мере несколько ударов в область живота и грудной клетки,,pl,В результате нанесенных ударов ножом жертва, среди прочего,,,pl,раненный туловище,,pl,где,,pl,из них были глубоко проникающие раны плевральной полости и брюшной полости,,pl,включая межреберье,,pl,диафрагма и печень,,pl,Эти травмы нанесли серьезный ущерб здоровью в виде болезни, которая действительно угрожает жизни жертвы,,pl,Опрошено как подозреваемый Камил С.,,pl. używając noża zadał pokrzywdzonemu co najmniej kilka ciosów w okolice brzucha i klatki piersiowej.

W wyniku zadanych ciosów nożem pokrzywdzony doznał m.in. 7 ran kłutych tułowia, przy czym 2 z nich były ranami głęboko penetrującymi jamę opłucną i jamę otrzewna, w tym przestrzenie międzyżebrowe, przeponę oraz wątrobę. Obrażenia te spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, однако в представленных объяснениях он минимизировал свою ответственность, указав,,pl,что он действовал в защиту от возможного воздействия кирпича,,pl,которые раненый должен был достичь во время борьбы,,pl,В случае,,pl,к Kamil S,,pl,превентивная мера в форме предварительного заключения все еще используется,,pl,который был применен по просьбе районной прокуратуры в Лемборке,,pl,За попытку совершить преступление убийства Камиля S,,pl,грозит лишением свободы на срок не менее года,,pl, iż działał w obronie przed ewentualnym uderzeniem cegłówka, po którą podczas szarpaniny miał sięgać pokrzywdzony.

W sprawie, wobec Kamila S. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został zastosowany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Za popełnienie przestępstwa usiłowania zabójstwa Kamilowi S. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, земля 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk