Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.37.2018

Slupsk, of 20 June 2018,,pl,concerns the beating of a Turkish citizen in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in connection with the beating of a Turkish citizen,,pl,which took place at the beginning of May 2018,,pl,in one of the kebab bars in Bytów,,pl,In connection with the beating of a Turkish citizen, the charges of committing the crime were presented to two people,,pl,this is Daniel K,,pl,and Mariusz G,,pl,According to investigative findings, these people by hitting their fists and digging the whole body,,pl,as well as a wooden stick,,pl.

PO IV WOS 0610.37.2018

Communication No. 37/18

(concerns a judgment on an organized criminal group,,pl,engaged in drug trafficking in the commune of Czersk and Brusy,,pl,As a result of an effective appeal of the District Prosecutor in Chojnice against the verdict of the District Court in Słupsk regarding an organized criminal group,,pl,whose members in years,,pl,in the commune of Czersk and Brusy, they dealt with drug dealing,,pl,The Court of Appeals in Gdańsk, considering the appeal of the prosecutor, quashed the appealed judgment, inter alia,,pl,in the area of ​​acquitting Adam O,,pl,and Tomasz Ł,,pl

trudniącej się handlem narkotykami na terenie gminy Czersk i Brusy)

Na skutek skutecznej apelacji Prokuratora Rejonowego w Chojnicach od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w latach 2013-2016 na terenie gminy Czersk i Brusy trudnili się handlem narkotykami, Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględniając apelację prokuratora uchylił zaskarżony wyrok m.in. w zakresie uniewinnienia Adama O. oraz Tomasza Ł. i w tym zakresie sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.

Dla przypomnienia, niniejsza sprawa dotyczyła handlu i posiadania narkotyków, w której na ławie oskarżonych zasiadło łącznie 17 mieszkańców powiatu chojnickiego, w tym: Błażej C., Cezary W., Piotr P., Adam O., Dawid L. i Tomasz Ł. – jako osoby, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej posiadały i uczestniczyły w handlu marihuaną, mefedronem i amfetaminą o łącznej wadze około 260 gram, and: Filip M., Dawid K., Błażej D., Sebastian E., Bernard G., Sylwester K., Tomasz L., Damian N., Jakub N., Daniel S. i Martin T. – jako osoby, które posiadały marihuanę i mefedron o wadze od 1 of 350 gram.

W powyżej sprawie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Chojnicach wobec 7 oskarżonych, to jest wobec: Błażeja C., Cezarego W., Piotra P., Adama O., Dawida L., Tomasza Ł. i Filipa M. były stosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W wyniku rozpoznania niniejszej sprawy, Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 09 października 2017r. o sygnaturze II K 81/16 uznając większość oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw jednakże uniewinnił m.in. Adama O. i Tomasza Ł. from committing all alleged crimes,,pl,From the above-mentioned verdict, the District Prosecutor in Chojnice filed an effective appeal,,pl,in which, among others,,pl,he alleged errors in factual findings and asked for his annulment and referral of the case in the contested part for re-examination,,pl,After hearing this appeal, the Gdańsk Court of Appeal passed a judgment dated,,pl,overturned the appealed judgment, inter alia,,pl,and transferred the case to the District Court in Słupsk for re-examination,,pl.

Od powyższego wyroku Prokurator Rejonowy w Chojnicach złożył skuteczną apelację, w której m.in. zarzucił błędy w ustaleniach faktycznych oraz wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy w zaskarżonej części do ponownego rozpoznania.

Po rozpoznaniu niniejszej apelacji Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 June 2018,,pl,concerns the beating of a Turkish citizen in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in connection with the beating of a Turkish citizen,,pl,which took place at the beginning of May 2018,,pl,in one of the kebab bars in Bytów,,pl,In connection with the beating of a Turkish citizen, the charges of committing the crime were presented to two people,,pl,this is Daniel K,,pl,and Mariusz G,,pl,According to investigative findings, these people by hitting their fists and digging the whole body,,pl,as well as a wooden stick,,pl. uchylił zaskarżony wyrok m.in. w zakresie uniewinnienia Adama O. oraz Tomasza Ł. i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Słupsku do ponownego rozpoznania.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk