Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.37.2018

Слупск, из 20 czerwca 2018r.

PO IV WOS 0610.37.2018

Сообщение № 37/18

(касается решения о организованной преступной группе,,pl,занимающихся незаконным оборотом наркотиков в коммуне Чёрск и Бруси,,pl,В результате эффективного обращения окружного прокурора в Хойнице против приговора районного суда в Слупске в отношении организованной преступной группы,,pl,чьи члены в течение многих лет,,pl,в коммуне Черска и Бруси они занимались торговлей наркотиками,,pl,Апелляционный суд в Гданьске, рассмотрев жалобу прокурора, отменил обжалованное решение, в частности,,pl,в области оправдания Адама,,pl,и Томаш Ł,,pl

trudniącej się handlem narkotykami na terenie gminy Czersk i Brusy)

Na skutek skutecznej apelacji Prokuratora Rejonowego w Chojnicach od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w latach 2013-2016 na terenie gminy Czersk i Brusy trudnili się handlem narkotykami, Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględniając apelację prokuratora uchylił zaskarżony wyrok m.in. w zakresie uniewinnienia Adama O. oraz Tomasza Ł. i w tym zakresie sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.

Dla przypomnienia, niniejsza sprawa dotyczyła handlu i posiadania narkotyków, w której na ławie oskarżonych zasiadło łącznie 17 mieszkańców powiatu chojnickiego, w tym: Błażej C., Cezary W., Piotr P., Adam O., Dawid L. i Tomasz Ł. – jako osoby, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej posiadały i uczestniczyły w handlu marihuaną, mefedronem i amfetaminą o łącznej wadze około 260 gram, и: Filip M., Dawid K., Błażej D., Sebastian E., Bernard G., Sylwester K., Tomasz L., Damian N., Jakub N., Daniel S. i Martin T. – jako osoby, które posiadały marihuanę i mefedron o wadze od 1 из 350 gram.

W powyżej sprawie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Chojnicach wobec 7 oskarżonych, to jest wobec: Błażeja C., Cezarego W., Piotra P., Adama O., Dawida L., Tomasza Ł. i Filipa M. były stosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W wyniku rozpoznania niniejszej sprawy, Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 09 października 2017r. o sygnaturze II K 81/16 uznając większość oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw jednakże uniewinnił m.in. Adama O. i Tomasza Ł. от совершения всех предполагаемых преступлений,,pl,Из вышеупомянутого вердикта окружной прокурор в Хойнице подал эффективную апелляцию,,pl,в котором, среди прочих,,pl,он предположил ошибки в фактических выводах и попросил его аннулировать и передать дело в оспариваемой части для повторного рассмотрения,,pl,Выслушав это обращение, Апелляционный суд Гданьска принял решение от,,pl,отменило обжалованное решение, в частности,,pl,и передал дело в районный суд в Слупске для повторного рассмотрения,,pl.

Od powyższego wyroku Prokurator Rejonowy w Chojnicach złożył skuteczną apelację, w której m.in. zarzucił błędy w ustaleniach faktycznych oraz wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy w zaskarżonej części do ponownego rozpoznania.

Po rozpoznaniu niniejszej apelacji Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 czerwca 2018r. uchylił zaskarżony wyrok m.in. w zakresie uniewinnienia Adama O. oraz Tomasza Ł. i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Słupsku do ponownego rozpoznania.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk