Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.37.2019

Słupsk, dnia 08 listopada 2019r.

PO IV WOS 0610.37.201

Komunikat nr  37/19

(dotyczy bójki przy użyciu noża ze skutkiem śmiertelnym pomiędzy obywatelami Ukrainy i Gruzji)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Ihorowi S. (lat 28) oraz Otarowi S. (lat 38) w związku z udziałem w bójce z użyciem noża, podczas której doszło do zabójstwa Davitiego G.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż do tragicznej w skutkach  bójki doszło w dniu 23 marca 2019r. w Gliśnie Wielkim (powiat bytowski) na skutek narastającego w tym dniu konfliktu pomiędzy obywatelem Ukrainy Ihorem S., a obywatelami Gruzji Otarem S. i Davitim G. W wyniku eskalacji tego konfliktu, Ihor S. podczas stoczonej na noże walki z Davitim G. zadał mu kilka ciosów nożem m.in. w okolice klatki piersiowej, w wyniku których to mężczyzna ten zmarł, a następnie tocząc walkę również na noże z Otarem S. zadając mu kilka ciosów  nożem także w okolice klatki piersiowej usiłując go zabić spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała zagrażające jego życiu. W wyniku tego drugiego starcia Ihor S. doznał natomiast średniego rodzaju obrażeń ciała. Do samego zdarzenia doszło w jednym z domów w Gliśnie Wielkim, w którym zamieszkiwali obywatele Gruzji i Ukrainy, a którzy na co dzień zatrudnieni byli w jednej z firm produkcyjnej na terenie Gliśna Wielkiego. Jak ustalono w toku śledztwa prowodyrem zaistniałego konfliktu był Daviti G., który w tym dniu znajdując się pod wpływem alkoholu, zachowując się agresywnie zaczepiał innych obywateli Ukrainy w tym kobiety.  O zaistniałym zdarzeniu, po stoczonych walkach na noże,  na prośbę Ihora S. policja oraz pogotowie ratunkowe zostały powiadomione przez właściciela domu, będącego obywatelem polski.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Davitiego G. wynika, iż przyczyną jego śmierci było zatrzymanie akcji serca oraz wstrząs niedokrwienny na skutek ran kłutych serca, żyły szyjnej oraz płuc. Z uzyskanych opinii lekarskich wynika natomiast, że obrażenia ciała  których doznał Otar S. stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu, które realnie zagrażały jego życiu, natomiast obrażenia których doznał Ihor S. stanowiły średni uszczerbek na zdrowiu, które  nie zagrażały jego życiu.

Na skutek działań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia przez prokuratora i policję, dla dalszych celów dowodowych zostały zabezpieczone m.in. noże, które zostały użyte podczas zaistniałej bójki. Jak ustalono, w chwili zdarzenia wszyscy uczestnicy bójki znajdowali się pod wpływem alkoholu, to jest Ihor S. posiadał 0,26 promila alkoholu we krwi, Otar S. 1,26 promila alkoholu we krwi, a Daviti G. 1,3 promila alkoholu we krwi.

Ihor S. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa; w toku złożonych wyjaśnień potwierdził, iż pomiędzy nim,  a Davitim G. i Otarem S. doszło do wymiany ciosów, w tym przy użyciu noża, jednakże fakt zadania przez niego ciosów nożem wynikał jedynie z działań  obronnych w obawie o swoje życie przed atakiem ze strony tych  mężczyzn. Do popełnienia zarzucanego przestępstwa nie przyznał się również Otar S.; z jego wyjaśnień wynika, iż jego działania zmierzały jedynie do zażegnania konfliktu pomiędzy Ihorem S., a Davitim G., przy czym nie pamięta on czy trzymał w ręku nóż w chwili zadania mu ciosów nożem przez Ihora S.

Po przeprowadzeniu badań psychiatrycznych w warunkach ambulatoryjnych, biegli psychiatrzy orzekli, iż Ihor S. jak i Otar S.  byli poczytalni w chwili popełnienia zarzucanych im przestępstw. Wobec Otara S. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec Ihora S. na mocy decyzji sądu wcześniej zastosowany wobec niego  środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 30 000 PLN. Ihor S.  oraz  Otar S.  dotychczas  nie byli karani sądownie.

Ihorowi S. za udział w bójce przy użyciu niebezpiecznego narzędzia podczas której dokonał zabójstwa Davitiego G. oraz usiłował dokonać zabójstwa Otara S. powodując u niego ciężkie obrażenia ciała grozi kara nawet do  dożywotniego pozbawienia wolności. Otarowi S. natomiast za udział w bójce przy użyciu niebezpiecznego narzędzia podczas  której spowodował u Ihora S. średnie obrażenia ciała  grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk