Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.37.2019

Slupsk, of 08 November 2019,,pl,fights using a knife with a lethal outcome between citizens of Ukraine and Georgia,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to the Słupsk regional court against Ihor S,,pl,and Otar S.,,pl,in connection with a knife fight,,pl,during which the murder of Daviti G,,pl,that the tragic fight took place on the day,,pl,in Gliś Wielki,,pl,Bytów poviat,,pl,as a result of the growing conflict on this day between the Ukrainian citizen Ihor S.,,pl,and the citizens of Georgia Otar S.,,pl,and Davitim G,,bg.

PO IV WOS 0610.37.201

Communication No. 37/19

(concerns bójki przy użyciu noża ze skutkiem śmiertelnym pomiędzy obywatelami Ukrainy i Gruzji)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Ihorowi S. (years 28) oraz Otarowi S. (years 38) w związku z udziałem w bójce z użyciem noża, podczas której doszło do zabójstwa Davitiego G.

The findings of the investigation results, iż do tragicznej w skutkach bójki doszło w dniu 23 brand 2019r,,es,District Prosecutor in Słupsk acting on the basis of art,,pl,Dz.U.2017.1767 she zm,,nl,and the regulation of the Minister of Justice of,,pl,on conducting a competition for the position of assistant prosecutor,,pl,Dz.U.2016.1838,,hr,competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Number of vacancies,,pl,The assistant may be employed as a prosecutor's assistant,,pl,who,,pl,has Polish citizenship and benefits from full civil and civil rights,,pl. w Gliśnie Wielkim (powiat bytowski) na skutek narastającego w tym dniu konfliktu pomiędzy obywatelem Ukrainy Ihorem S., a obywatelami Gruzji Otarem S. i Davitim G. As a result of the escalation of this conflict,,pl,Ihor S,,en,during a knife fight with Daviti G,,pl,he stabbed him a few blows, including,,pl,in the chest area,,pl,as a result of which the man died,,pl,and then also fighting the knives with Otar S.,,pl,inflicting a few blows on the chest near the chest trying to kill him caused him serious bodily injuries,,pl,As a result of this second clash, Ihor S.,,pl,however, he suffered a medium type of injury,,pl, Ihor S. podczas stoczonej na noże walki z Davitim G. zadał mu kilka ciosów nożem m.in. w okolice klatki piersiowej, w wyniku których to mężczyzna ten zmarł, a następnie tocząc walkę również na noże z Otarem S. zadając mu kilka ciosów nożem także w okolice klatki piersiowej usiłując go zabić spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała zagrażające jego życiu. W wyniku tego drugiego starcia Ihor S. doznał natomiast średniego rodzaju obrażeń ciała. The event itself took place in one of the houses in Gliś Wielki,,pl,in which the citizens of Georgia and Ukraine lived,,pl,and who were employed every day in one of the production companies in Gliśno Wielki,,pl,As established in the course of the investigation, the leader of the conflict was Daviti G.,,pl,who on that day being under the influence of alcohol,,pl,behaving aggressively, he harassed other Ukrainian citizens, including women. About the event,,pl,after fights with knives,,pl,at the request of Ihor S,,pl, w którym zamieszkiwali obywatele Gruzji i Ukrainy, a którzy na co dzień zatrudnieni byli w jednej z firm produkcyjnej na terenie Gliśna Wielkiego. Jak ustalono w toku śledztwa prowodyrem zaistniałego konfliktu był Daviti G., który w tym dniu znajdując się pod wpływem alkoholu, zachowując się agresywnie zaczepiał innych obywateli Ukrainy w tym kobiety. O zaistniałym zdarzeniu, po stoczonych walkach na noże, na prośbę Ihora S. police and ambulance were notified by the owner of the house,,pl,who is a Polish citizen,,pl,From the autopsy of Daviti G,,pl,that the cause of his death was cardiac arrest and ischemic shock due to puncture wounds of the heart,,pl,jugular vein and lungs,,pl,However, the obtained medical opinions show,,pl,that the injuries sustained by Otar S.,,pl,constituted a serious damage to health,,pl,that really threatened his life,,pl,while injuries sustained by Ihor S,,pl, będącego obywatelem polski.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Davitiego G. wynika, iż przyczyną jego śmierci było zatrzymanie akcji serca oraz wstrząs niedokrwienny na skutek ran kłutych serca, żyły szyjnej oraz płuc. Z uzyskanych opinii lekarskich wynika natomiast, że obrażenia ciała których doznał Otar S. stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu, które realnie zagrażały jego życiu, natomiast obrażenia których doznał Ihor S. accounted for average damage to health,,pl,which did not threaten his life,,pl,As a result of actions carried out at the scene by the prosecutor and the police,,pl,for further evidentiary purposes were secured, among others,,pl,knives,,pl,which were used during the fight,,pl,at the time of the event, all participants in the fight were under the influence of alcohol,,pl,this is Ihor S,,pl,had,,pl,Otar S,,en,a Daviti G,,en,questioned as a suspect, he did not plead guilty of the crime he was accused of,,pl,in the course of complex explanations he confirmed,,pl, które nie zagrażały jego życiu.

Na skutek działań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia przez prokuratora i policję, dla dalszych celów dowodowych zostały zabezpieczone m.in. noże, które zostały użyte podczas zaistniałej bójki. As established, w chwili zdarzenia wszyscy uczestnicy bójki znajdowali się pod wpływem alkoholu, to jest Ihor S. posiadał 0,26 promila alkoholu we krwi, Otar S. 1,26 promila alkoholu we krwi, a Daviti G. 1,3 promila alkoholu we krwi.

Ihor S. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa; w toku złożonych wyjaśnień potwierdził, that between him,,pl,  a Davitim G,,en,and Otarem S,,bg,there was an exchange of punches,,pl,however, the fact that he inflicted his stabs resulted only from defensive actions for fear of his life against the attack of these men,,pl,Otar S. also did not plead guilty of the alleged offense.,,pl,his explanations show,,pl,that his actions were only aimed at resolving the conflict between Ihor S.,,pl,a Davitim G.,,en,however, he does not remember whether he was holding a knife when he was stabbed by Ihor S,,pl, a Davitim G. i Otarem S. doszło do wymiany ciosów, w tym przy użyciu noża, jednakże fakt zadania przez niego ciosów nożem wynikał jedynie z działań obronnych w obawie o swoje życie przed atakiem ze strony tych mężczyzn. Do popełnienia zarzucanego przestępstwa nie przyznał się również Otar S.; z jego wyjaśnień wynika, iż jego działania zmierzały jedynie do zażegnania konfliktu pomiędzy Ihorem S., a Davitim G., przy czym nie pamięta on czy trzymał w ręku nóż w chwili zadania mu ciosów nożem przez Ihora S.

After conducting psychiatric examinations on an outpatient basis,,pl,iż Ihor S,,en,and Otar S. were readable at the time of the alleged crimes,,pl,To Otar S.,,pl,while towards Ihora S.,,pl,pursuant to a court decision, a preventive measure previously applied to him in the form of detention on remand was converted into a PLN 30,000 bail.,,pl,Ihor S. and Otar S.,,pl,they have not yet been punished by court,,pl,Ihorowi S.,,pl, biegli psychiatrzy orzekli, iż Ihor S. jak i Otar S. byli poczytalni w chwili popełnienia zarzucanych im przestępstw. Wobec Otara S. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec Ihora S. na mocy decyzji sądu wcześniej zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 30 000 PLN. Ihor S. oraz Otar S. dotychczas nie byli karani sądownie.

Ihorowi S. for participating in a fight using a dangerous tool in which he killed Daviti G,,pl,and attempted to kill Otar S.,,pl,causing severe bodily injuries to him, even punishable by life imprisonment,,pl,Otar S.,,pl,while for participating in a fight using a dangerous tool during which he caused Ihor S,,pl,moderate injury is punishable by,,pl. oraz usiłował dokonać zabójstwa Otara S. powodując u niego ciężkie obrażenia ciała grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Otarowi S. natomiast za udział w bójce przy użyciu niebezpiecznego narzędzia podczas której spowodował u Ihora S. średnie obrażenia ciała grozi kara do 10 years imprisonment.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk