Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.38.2018

Слупск, из 22 czerwca 2018r.

PO IV WOS 0610.38.2018

Сообщение № 38/18

(dotyczy próby wręczenia łapówki funkcjonariuszowi policji)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie prowadzi śledztwo w związku z próbą wręczenia łapówki funkcjonariuszowi policji w zamian za odstąpienie od wystawienia mandatu za wykroczenie drogowe.

Do zdarzenia doszło w dniu 19 czerwca 2018r. в Bytow, когда он был водителем Mercedes M w Jacek W,,pl,он попытался дать финансовое преимущество в размере,,pl,PLN должностному лицу полицейского штаба Повиа в Бытове за отказ от выдачи штрафа за нарушение правил дорожного движения,,pl,который состоял в попытке пересечь тротуар, чтобы избежать затора,,pl,который был создан в ul,,pl,Костюшко,,pl,Подозреваемый как подозреваемый, Яцек В. признался в совершении преступления, в котором его обвинили в,,pl,в то время как в сложных объяснениях он заявил,,pl. usiłował wręczyć korzyść majątkową w kwocie 100 PLN funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Bytowie za odstąpienie od wystawienia mandatu za wykroczenie drogowe, które polegało na próbie przejechania chodnikiem w celu ominięcia korka, który utworzył się przy ul. Kościuszki.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jacek W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, что он хотел пересечь тротуар,,pl,потому что он спешил транслировать футбольный матч Польша-Сенегал,,pl,Предупредительная мера в виде гарантии собственности в размере 10 000 PL была применена к подозреваемому,,pl,и в связи с будущим штрафом он обеспечил имущественную безопасность в размере,,pl,Для доказательных целей он также нашел банкноту номинальной стоимости,,pl,который подозреваемый пытался дать сотруднику полиции,,pl, albowiem śpieszył się na transmisję meczu piłki nożnej Polska-Senegal.

Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 EN, a także na poczet przyszłej kary dokonano u niego zabezpieczenia majątkowego w kwocie 2 000 PLN. Dla celów dowodowych zastał także zabezpieczony banknot o nominale 100 PLN, który podejrzany usiłował wręczyć funkcjonariuszowi policji.

Za popełnienie powyżej wskazanego przestępstwa podejrzanemu będzie teraz groziła kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk