Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.38.2019

Слупск, из 02 Декабрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.38.2019

 

Сообщение № 38 /19
(dotyczy przemytu narkotyku przez mieszkańca Zgorzelca)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Robertowi N. (лет 47) w związku z zarzutem przemytu znacznej ilości narkotyków.

W sprawie tej Robertowi N. zarzuca się przemyt z terenu Niemiec na teren Polski prawie 1 kg marihuany oraz prawie 1,5 kg tabletek ekstazy. Szlak przemytniczy niniejszych narkotyków prowadził z Niemiec poprzez Czechy, Luksemburg, Belgię, Нидерланды, а затем обратно через Германию и пограничный переход в Колбасково в Польшу,,pl,Роберт Н,,en,Контрабандируя эти наркотики, он был задержан на месте преступления в сентябре этого года во время дорожной проверки, проведенной сотрудниками НПК в Члухове в одном из соседних Члухувов.,,pl,которому предшествовали предыдущие полицейские операции,,pl,он перевозил наркотики, которые он нашел в фургоне, принадлежащем одной из транспортных компаний Быдгоща,,pl. Robert N. przemycając niniejsze narkotyki został zatrzymany na gorącym uczynku we wrześniu tego roku w toku kontroli drogowej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Człuchowie w jednej z podczłuchowskich miejscowości, co było poprzedzone wcześniejszymi działaniami operacyjnymi policji. Robert N. znalezione u niego narkotyki przewoził w samochodzie dostawczym należącym do jednej z bydgoskich firm transportowych, в котором он работал водителем,,pl,является жителем Згожелец, недавно проживающим в Быдгоще,,pl,однако он не указал людей в объяснениях, данных,,pl,от имени которого он контрабандой наркотиков,,pl,или их конечный пункт назначения,,pl,Ранее он был несколько раз осужден в суде за преступления против собственности,,pl,в том числе недавно за грабеж,,pl,за что он отбывал тюремный срок,,pl,Роберту Н,,pl,какая мера была применена по требованию районной прокуратуры в Члухове,,pl. Robert N. to mieszkaniec Zgorzelca ostatnio przebywający na terenie Bydgoszczy.

Robert N. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, jednakże w złożonych wyjaśnieniach nie wskazał osób, na zlecenie których przemycał narkotyki, ani docelowego miejsca ich przewozu.

Robert N. wcześniej był kilkukrotnie karany sądownie w większości za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym ostatnio za dokonanie rozboju, za co odbywał karę pozbawienia wolności. Wobec Roberta N. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Człuchowie.

Обвиняемый наказывается обвиняемым за совершение вышеуказанного преступления,,pl,лет до,,pl,касается контрабанды наркотиков жителем Згожелеца,,pl,Окружная прокуратура в Члухове направила обвинительное заключение в отношении Роберта Н. в районный суд в Щецине,,pl,в связи с обвинением в контрабанде значительного количества наркотиков,,pl,В этом случае Роберт Н,,pl,Утверждается, что контрабанда из Германии в Польшу почти,,pl,кг марихуаны и почти,,pl,кг экстази таблетки,,pl,Маршрут незаконного оборота этих наркотиков шел из Германии через Чешскую Республику.,,pl,Люксембург,,sl,Бельгия,,pl 3 lat do 15 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске
Paweł Wnuk