Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.39.2019

Slupsk, of 10 December 2019 r.

PO IV WOS 0610.39.2019

 

Communication No. 39/19
(concerns the murder of a resident of Lębork,,pl,in Słupsk and Zabrze they were detained jointly,,pl,men,,pl,who could have been related to the murder of a inhabitant of Lębork,,pl,this is Wojciech N.,,pl,and whose corpse on,,pl,were disclosed in a forest complex between Siemianice and Jezierzyce,,pl)

 

On 07 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. na terenie Słupska oraz Zabrza zostało zatrzymanych łącznie 9 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z zabójstwem mieszkańca Lęborka, to jest Wojciecha N., a którego zwłoki w dniu 08 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. zostały ujawnione w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Siemianice i Jezierzyce.

The arrests were carried out by officers of the Provincial Police Headquarters in Gdańsk in cooperation with officers of the Municipal Police Headquarters in Słupsk and officers of the Central Police Investigation Bureau in Gdańsk and were preceded by a series of arrangements implemented in several towns of the Pomeranian Voivodeship,,pl,The detained persons are residents of Słupsk and the Tri-City,,pl.

Zatrzymane osoby to mieszkańcy Słupska oraz Trójmiasta, w większości bardzo dobrze znani Policji z uwagi na ich wcześniejszą karalność oraz powiazania ze światem przestępczym.

Trójce spośród zatrzymanych mężczyzn zostały przedstawione zarzuty udziału w zabójstwie Wojciecha N. Prócz tego części zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, posiadania broni palnej gazowej, bądź zarzuty utrudniania śledztwa oraz zacierania śladów przestępstwa.

Po przeprowadzonych przesłuchaniach zatrzymanych osób, tutejsza Prokuratura w dniu 09 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. zdecydowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Słupsku p-ko czterem zatrzymanym mężczyzną wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec innych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji lub poręczenia majątkowego.

Po rozpoznaniu niniejszych wniosków, Sąd w dniu 10 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 in 2 miesięcy wobec wszystkich podejrzanych, co do których taki wniosek został złożony.

Wszyscy występujący w sprawie podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Initially, the activities in the present case were carried out by the Poviat Police Headquarters in Lębork and were associated with the disappearance of Wojciech N.,,pl,which was last seen on,,pl,Committing a murder crime is punishable by up to life imprisonment,,pl, który ostatnio był widziany w dniu 02 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk