Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.4.2020

Słupsk, dnia 08 stycznia 2020 r.

PO IV WOS 0610.4.2020

 

Komunikat nr 4/20
(dotyczy przeniesienia w stan spoczynku dotychczasowego Prokuratora Okręgowego w Słupsku)

 

Pani prokurator Katarzyna Mądry w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku, z dniem 07 stycznia 2020r. udała się na prokuratorską emeryturę.

Pani prokurator Katarzyna Mądry aplikację prokuratorską rozpoczęła w 1985r. w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie i następnie kontynuowała ją w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, gdzie ukończyła ją w 1987r. W latach 1988 -1990 Pani prokurator najpierw zatrudniona była na stanowisku asesora Prokuratury Rejonowej w Sławnie, a potem

Prokuratury Rejonowej w Słupsku, gdzie w 1990r. po ukończeniu asesury rozpoczęła pracę na samodzielnym stanowisku prokuratora.

Następnie Pani prokurator w 1996r. rozpoczęła pracę w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, dokąd najpierw była delegowana, a potem w 1997r. uzyskała nominacje prokuratora Prokuratury Okręgowej.

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku Pani prokurator przede wszystkim swoje obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Postępowania Sądowego, gdzie prócz nadzoru w tym zakresie nad pracą prokuratorów prokuratur rejonowych występowała także przed Sądami Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Ukoronowaniem 35 letniej kariery zawodowej Pani prokurator było objecie w 2016r. funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku, którą to funkcję nieprzerwanie piastowała do momentu odejścia w stan spoczynku.

Pani prokurator Katarzyna Mądry wykonując swoje obowiązki służbowe na każdym etapie swojej kariery zawodowej zawsze służyła dobrą radą oraz wsparciem merytorycznym, a także dała się poznać jako osoba pracowita, sumienna oraz koleżeńska.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk