Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.4.2020

Slupsk, von 08 Januar 2020 r.

PO IV WOS 0610.4.2020

 

Mitteilung Nr. 4/20
(dotyczy przeniesienia w stan spoczynku dotychczasowego Prokuratora Okręgowego w Słupsku)

 

Pani prokurator Katarzyna Mądry w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku, z dniem 07 stycznia 2020r. udała się na prokuratorską emeryturę.

Pani prokurator Katarzyna Mądry aplikację prokuratorską rozpoczęła w 1985r. w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie i następnie kontynuowała ją w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, gdzie ukończyła ją w 1987r. W latach 1988 -1990 Der Staatsanwalt war zunächst als Gutachter der Bezirksstaatsanwaltschaft in Sławno beschäftigt,,pl,und dann,,pl,wo im Jahr 1990,,pl,nach ihrem abschluss arbeitete sie als selbständige staatsanwältin,,pl,Dann der Staatsanwalt im Jahr 1996,,pl,begann seine Tätigkeit bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,wo sie zuerst delegiert wurde,,pl,und dann 1997,,pl,Sie wurde zur Staatsanwältin der Bezirksstaatsanwaltschaft ernannt,,pl,In der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk übte die Staatsanwaltschaft hauptsächlich ihre amtlichen Aufgaben in der Abteilung für Gerichtsverfahren aus,,pl, a potem

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk, gdzie w 1990r. po ukończeniu asesury rozpoczęła pracę na samodzielnym stanowisku prokuratora.

Następnie Pani prokurator w 1996r. rozpoczęła pracę w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, dokąd najpierw była delegowana, a potem w 1997r. uzyskała nominacje prokuratora Prokuratury Okręgowej.

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku Pani prokurator przede wszystkim swoje obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Postępowania Sądowego, wo sie neben der Aufsicht über die Arbeit der Staatsanwälte der Bezirksstaatsanwaltschaften auch vor den Bezirksgerichten auftrat,,pl,Berufungsgericht und Oberster Gerichtshof,,pl,die Krönung,,pl,Die Sommerkarriere Ihrer Staatsanwaltschaft wurde im Jahr 2016 abgedeckt,,pl,Funktionen des Bezirksstaatsanwalts in Słupsk,,pl,welche Funktion sie weiterhin innehatte, bis sie in den Ruhestand ging,,pl,Die Staatsanwältin Katarzyna Mądry, die in jeder Phase ihrer beruflichen Laufbahn ihre offiziellen Aufgaben wahrnimmt, hat stets gute Ratschläge und sachliche Unterstützung geboten,,pl, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Ukoronowaniem 35 letniej kariery zawodowej Pani prokurator było objecie w 2016r. funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku, którą to funkcję nieprzerwanie piastowała do momentu odejścia w stan spoczynku.

Pani prokurator Katarzyna Mądry wykonując swoje obowiązki służbowe na każdym etapie swojej kariery zawodowej zawsze służyła dobrą radą oraz wsparciem merytorycznym, und erwies sich auch als fleißige Person,,pl,gewissenhaft und freundlich,,pl, sumienna oraz koleżeńska.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk