Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.4.2020

Slupsk, of 08 January 2020 r.

PO IV WOS 0610.4.2020

 

Communication No. 4/20
(relates to the retirement of the current District Prosecutor in Słupsk,,pl,Prosecutor Katarzyna Mądry in connection with her application for retirement,,pl,she retired for the prosecutor's office,,pl,Prosecutor Katarzyna Mądry started her prosecutorial apprenticeship in 1985,,pl,in the District Prosecutor's Office in Kętrzyn and then continued her in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,where she graduated in 1987,,pl,In years,,pl)

 

Pani prokurator Katarzyna Mądry w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w stan spoczynku, z dniem 07 stycznia 2020r. udała się na prokuratorską emeryturę.

Pani prokurator Katarzyna Mądry aplikację prokuratorską rozpoczęła w 1985r. w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie i następnie kontynuowała ją w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, gdzie ukończyła ją w 1987r. W latach 1988 -1990 The prosecutor was first employed as an assessor of the District Prosecutor's Office in Sławno,,pl,and then,,pl,where in 1990,,pl,after graduating, she began working as an independent prosecutor,,pl,Then the prosecutor in 1996,,pl,began working at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,where she was first delegated,,pl,and then in 1997,,pl,she was appointed the prosecutor of the District Prosecutor's Office,,pl,In the District Prosecutor's Office in Słupsk, the prosecutor mainly performed her official duties at the Department of Court Proceedings,,pl, a potem

District Prosecutor's Office in Slupsk, gdzie w 1990r. po ukończeniu asesury rozpoczęła pracę na samodzielnym stanowisku prokuratora.

Następnie Pani prokurator w 1996r. rozpoczęła pracę w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, dokąd najpierw była delegowana, a potem w 1997r. uzyskała nominacje prokuratora Prokuratury Okręgowej.

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku Pani prokurator przede wszystkim swoje obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Postępowania Sądowego, where, apart from supervision over the work of prosecutors of district prosecutor's offices, she also appeared before the District Courts,,pl,Appellate and Supreme Court,,pl,The crowning,,pl,Your prosecutor's summer career was covered in 2016,,pl,functions of the District Prosecutor in Słupsk,,pl,which function she continued to hold until she retired,,pl,Prosecutor Katarzyna Mądry performing her official duties at every stage of her professional career has always offered good advice and substantive support,,pl, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Ukoronowaniem 35 letniej kariery zawodowej Pani prokurator było objecie w 2016r. funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku, którą to funkcję nieprzerwanie piastowała do momentu odejścia w stan spoczynku.

Pani prokurator Katarzyna Mądry wykonując swoje obowiązki służbowe na każdym etapie swojej kariery zawodowej zawsze służyła dobrą radą oraz wsparciem merytorycznym, and also proved to be a hard-working person,,pl,conscientious and friendly,,pl, sumienna oraz koleżeńska.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk