Communication Spokesman – PO IV WOS 0610. 40 .2017

Slupsk, of 09 May 2017,,pl,I will use annual leave,,pl,  tel,,en,came,,sv.

PO IV WOS 0610.40.2017


Communication No. 40 /17

(dotyczy zabójstwa Katarzyny L.)

 

On 08 May 2017,,pl,I will use annual leave,,pl,  tel,,en,came,,sv. Prokuratura Rejonowa w Lęborku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi L. accused is, that on 20 listopada 2016r. w Nowęcinie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Katarzyny L. zadał jej uderzenia pięścią w okolicę głowy i inne części ciała, które spowodowały rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonej na czas poniżej 7 days, and then choking her hands around his neck with her injured caused injury in the form of skin abrasions in the coatings of the front surface of the neck of the flooding of blood in the muscles of the neck,,pl,the mucosa of the laryngeal opening and the laryngeal mucosa fractures of both upper corners of the thyroid cartilage of the larynx causing suffocation due to its strangulation,,pl,which caused the death Catherine L.,,pl,This is an offense under Article,,pl,The case is used to Andrew L,,pl,a preventive measure in the form of detention,,pl, błonie śluzowej wejścia do krtani oraz w błonie śluzowej krtani ze złamaniem obu rogów górnych chrząstki tarczowej krtani doprowadzając do jej uduszenia wskutek zadławienia, czym spowodował śmierć Katarzyny L.; to jest o przestępstwo z art. 148 § 1 Penal Code and Articles. 157 § 2 Penal Code in conjunction. Article. 11 § 2 kk.

W sprawie stosowany jest wobec Andrzeja L. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnienie czynu opisanego w art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Wnuk


Communication Spokesman – PO IV WOS 0610. 40 .2017PDF document