Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610. 40 .2017

Слупск, из 09 Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv.

PO IV WOS 0610.40.2017


Сообщение № 40 /17

(dotyczy zabójstwa Katarzyny L.)

 

На 08 Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv. Prokuratura Rejonowa w Lęborku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi L. обвиняемый, , что на 20 listopada 2016r. w Nowęcinie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Katarzyny L. Он спросил ее ударов в области головы и других частей тела,,pl,что вызвало расстройство здоровья и нарушение в органы тела, пострадавших в нижеуказанное время,,pl,а затем душат ее руки вокруг его шеи с ее ранениями получили ранение в виде ссадин кожи в покрытиях передней поверхности шейки затопления крови в мышцах шеи,,pl, które spowodowały rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonej na czas poniżej 7 дней, a następnie dusząc rękoma szyję pokrzywdzonej spowodował u niej obrażenia ciała w postaci otarć naskórka w powłokach przedniej powierzchni szyi z wylewami krwawymi w mięśniach szyi, слизистая оболочка отверстия гортани и гортань слизистой оболочки переломы обоего верхних углов щитовидного хряща гортани, вызывая асфиксию из-за его удушение,,pl,что вызвало смерть Кэтрин Л.,,pl,Это преступление в соответствии со статьей,,pl, czym spowodował śmierć Katarzyny L.; to jest o przestępstwo z art. 148 § 1 Уголовного кодекса и статьи. 157 § 2 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 11 § 2 KK.

W sprawie stosowany jest wobec Andrzeja L. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnienie czynu opisanego w art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, земля 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Wnuk


Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610. 40 .2017PDF документ