Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.41.2019

Słupsk, dnia 23 grudnia 2019 r.

PO IV WOS 0610.41.2019

Komunikat nr  41/19

(dotyczy śmiertelnego wypadku przy pracach wydobywczych w Wiklinie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi B. (lat 46) w związku z zaniedbaniami przy organizacji pracy, które doprowadziły  do wypadku w Wiklinie, podczas którego śmierć poniósł Andrzej N.

Do zdarzenia doszło w dniu 08 stycznia 2019r. w Wiklinie na terenie odkrywkowego zakładu górniczego podczas wydobywania piasku metodą podkopywania za pomocą koparki jednonaczyniowej. Wtedy to, podczas wykonywania prac odkrywkowych oraz załadunku wydobytego piasku na samochód ciężarowy w pewnym momencie z czoła ściany eksploatacyjnej osunęła się skarpa, która następnie  przysypała Andrzeja N.  Pomimo natychmiast rozpoczętej akcji ratunkowej prowadzonej przez inne osoby pracujące na terenie niniejszego zakładu górniczego nie zdołano jednakże uratować mężczyzny.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Andrzeja N. wynika, iż przyczyną jego śmierci  było uduszenie na skutek przysypania materiałem skalnym wymieszanym z nakładałem w wyniku osunięcia się tego nakładu do wyrobiska. Z przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu we krwi pobranej ze zwłok Andrzeja N. wynika, iż mężczyzna ten podczas wykonywanej przez niego pracy był trzeźwy.

Z uzyskanego w sprawie sprawozdania z prac Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika, iż Jarosław B. jako  pracodawca oraz właściciel zakładu górniczego,  a także jako osoba sprawująca dozór oraz nadzór nad ruchem  zakładu górniczego nie dopełnił szeregu wynikających z tego obowiązków, a w szczególności dopuścił w dniu tragedii  Andrzeja N.  do pracy w sytuacji, gdy nie usunięto nadkładu przed frontem eksploatacyjnym, co spowodowało powstanie zwałowisk nadkładu i przekroczenie dopuszczalnej wysokości  ściany eksploatacyjnej.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika ponadto, iż Jarosław B. dopuścił Andrzeja N. do prac wydobywczych bez ukończenia  przez niego szkolenia okresowego w dziedzinie BHP, bez uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi koparki oraz  bez uzyskania stosownego w tym względzie orzeczenia lekarskiego, a nadto, iż Jarosław B. nie sprawował w sposób wystarczający bezpośredniego nadzoru nad zleconymi Andrzejowi N. szczególnie niebezpiecznymi pracami.

Jarosław B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie  przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora.

Wobec Jarosława B. nie stosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; na poczet przyszłej kary oraz roszczeń odszkodowawczych wobec w/w zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie samochodu ciężarowego  m-ki Renault o wartości  około 100 000 PLN.

Jarosław B.  dotychczas  nie był karany sądownie.

Za zarzucane Jarosławowi B. przestępstwo niezapewnienia bezpieczeństwa pracy, które z kolei doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci Andrzeja N. grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk