Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.41.2019

Slupsk, von 23 Dezember 2019 r.

PO IV WOS 0610.41.2019

Mitteilung Nr. 41/19

(Bedenken śmiertelnego wypadku przy pracach wydobywczych w Wiklinie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi B. (Jahr 46) w związku z zaniedbaniami przy organizacji pracy, które doprowadziły do wypadku w Wiklinie, podczas którego śmierć poniósł Andrzej N.

Do zdarzenia doszło w dniu 08 stycznia 2019r. w Wiklinie na terenie odkrywkowego zakładu górniczego podczas wydobywania piasku metodą podkopywania za pomocą koparki jednonaczyniowej. Wtedy to, Während der Tagebauarbeiten und beim Laden des ausgehobenen Sandes auf einen Lastwagen rutschte irgendwann ein Hang von der Wand des Bergwerks ab,,pl,der dann Andrzej N. deckte. Trotz der sofortigen Rettungsaktion, die von anderen Leuten durchgeführt wurde, die im Bereich dieses Bergwerks arbeiten, wurde der Mann jedoch nicht gerettet.,,pl,Aus der Autopsie von Andrzej N,,pl, która następnie przysypała Andrzeja N. Pomimo natychmiast rozpoczętej akcji ratunkowej prowadzonej przez inne osoby pracujące na terenie niniejszego zakładu górniczego nie zdołano jednakże uratować mężczyzny.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Andrzeja N. wynika, iż przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek przysypania materiałem skalnym wymieszanym z nakładałem w wyniku osunięcia się tego nakładu do wyrobiska. Z przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu we krwi pobranej ze zwłok Andrzeja N. wynika, iż mężczyzna ten podczas wykonywanej przez niego pracy był trzeźwy.

Z uzyskanego w sprawie sprawozdania z prac Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika, iż Jarosław B. jako pracodawca oraz właściciel zakładu górniczego, a także jako osoba sprawująca dozór oraz nadzór nad ruchem zakładu górniczego nie dopełnił szeregu wynikających z tego obowiązków, a w szczególności dopuścił w dniu tragedii Andrzeja N. do pracy w sytuacji, gdy nie usunięto nadkładu przed frontem eksploatacyjnym, co spowodowało powstanie zwałowisk nadkładu i przekroczenie dopuszczalnej wysokości ściany eksploatacyjnej.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika ponadto, iż Jarosław B. dopuścił Andrzeja N. do prac wydobywczych bez ukończenia przez niego szkolenia okresowego w dziedzinie BHP, bez uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi koparki oraz bez uzyskania stosownego w tym względzie orzeczenia lekarskiego, a nadto, iż Jarosław B. nie sprawował w sposób wystarczający bezpośredniego nadzoru nad zleconymi Andrzejowi N. szczególnie niebezpiecznymi pracami.

Jarosław B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, und weigerte sich dann, Erklärungen und Antworten auf die Fragen des Staatsanwalts zu geben,,pl,An Jarosław B.,,pl,Es wurden keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen,,pl,Gegen künftige Strafen und Schadensersatzansprüche wurde die Sicherung des Eigentums durch die Beschlagnahme eines Renault-Lastwagens im Wert von ca. 100.000 PLN sichergestellt,,pl,Er wurde noch nicht vor Gericht bestraft,,pl,Es wird jenseits von Jarosławowi B sein,,ha,Straftat, die Arbeitssicherheit nicht zu gewährleisten,,pl,was wiederum zu der unbeabsichtigten Todesursache von Andrzej N. führte,,pl.

Wobec Jarosława B. nie stosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; na poczet przyszłej kary oraz roszczeń odszkodowawczych wobec w/w zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie samochodu ciężarowego m-ki Renault o wartości około 100 000 PLN.

Jarosław B. dotychczas nie był karany sądownie.

Za zarzucane Jarosławowi B. przestępstwo niezapewnienia bezpieczeństwa pracy, które z kolei doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci Andrzeja N. er ist mit kara do bedroht,,hr,Paweł Wnuk,,pl,tödlicher Unfall beim Bergbau in Wicker,,pl,Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk richtete eine Anklage gegen Jarosław B an das Bezirksgericht Jarosław,,pl,wegen Fahrlässigkeit bei der Arbeitsorganisation,,pl,was zum Wicker-Unfall führte,,pl,während der Andrzej N starb,,pl,in Wicker an der Oberfläche des Tagebaus bei der Sandgewinnung mittels Aushub mit einem Ein-Eimer-Bagger,,pl 5 Jahren Haft verurteilt.

 

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk