Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.41.2019

Slupsk, of 23 December 2019 r.

PO IV WOS 0610.41.2019

Communication No. 41/19

(concerns fatal accident at mining in Wicker,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to Jarosław District Court against Jarosław B,,pl,due to negligence in the organization of work,,pl,which led to the Wicker accident,,pl,during which Andrzej N died,,pl,in Wicker at the surface of the opencast mining plant during excavation of sand by means of excavation using a single-bucket excavator,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi B. (years 46) w związku z zaniedbaniami przy organizacji pracy, które doprowadziły do wypadku w Wiklinie, podczas którego śmierć poniósł Andrzej N.

Do zdarzenia doszło w dniu 08 stycznia 2019r. w Wiklinie na terenie odkrywkowego zakładu górniczego podczas wydobywania piasku metodą podkopywania za pomocą koparki jednonaczyniowej. Wtedy to, during opencast works and loading extracted sand onto a truck, at some point a slope slipped from the face of the mining wall,,pl,who then buried Andrzej N. Despite the immediate rescue operation carried out by other people working in the area of ​​this mining plant, the man was not saved, however.,,pl,The autopsy of Andrzej N,,pl, która następnie przysypała Andrzeja N. Pomimo natychmiast rozpoczętej akcji ratunkowej prowadzonej przez inne osoby pracujące na terenie niniejszego zakładu górniczego nie zdołano jednakże uratować mężczyzny.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok Andrzeja N. wynika, iż przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek przysypania materiałem skalnym wymieszanym z nakładałem w wyniku osunięcia się tego nakładu do wyrobiska. Z przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu we krwi pobranej ze zwłok Andrzeja N. wynika, iż mężczyzna ten podczas wykonywanej przez niego pracy był trzeźwy.

Z uzyskanego w sprawie sprawozdania z prac Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika, iż Jarosław B. jako pracodawca oraz właściciel zakładu górniczego, a także jako osoba sprawująca dozór oraz nadzór nad ruchem zakładu górniczego nie dopełnił szeregu wynikających z tego obowiązków, a w szczególności dopuścił w dniu tragedii Andrzeja N. do pracy w sytuacji, gdy nie usunięto nadkładu przed frontem eksploatacyjnym, co spowodowało powstanie zwałowisk nadkładu i przekroczenie dopuszczalnej wysokości ściany eksploatacyjnej.

Z uzyskanej w sprawie opinii biegłego z zakresu BHP wynika ponadto, iż Jarosław B. dopuścił Andrzeja N. do prac wydobywczych bez ukończenia przez niego szkolenia okresowego w dziedzinie BHP, bez uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi koparki oraz bez uzyskania stosownego w tym względzie orzeczenia lekarskiego, a nadto, iż Jarosław B. nie sprawował w sposób wystarczający bezpośredniego nadzoru nad zleconymi Andrzejowi N. szczególnie niebezpiecznymi pracami.

Jarosław B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, and then refused to provide explanations and answers to the prosecutor's questions,,pl,To Jarosław B.,,pl,no precautionary measures were taken,,pl,against future punishment and claims for damages, property security was applied by seizing a Renault truck with a value of approximately PLN 100,000,,pl,he has not yet been convicted,,pl,It will be beyond Jarosławowi B,,ha,crime of not ensuring work safety,,pl,which in turn led to the unintentional cause of the death of Andrzej N.,,pl.

Wobec Jarosława B. nie stosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; na poczet przyszłej kary oraz roszczeń odszkodowawczych wobec w/w zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie samochodu ciężarowego m-ki Renault o wartości około 100 000 PLN.

Jarosław B. dotychczas nie był karany sądownie.

Za zarzucane Jarosławowi B. przestępstwo niezapewnienia bezpieczeństwa pracy, które z kolei doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci Andrzeja N. he is threatened with kara do,,hr,Paweł Wnuk,,pl 5 years imprisonment.

 

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk