Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.42.2019

Slupsk, of 23 December 2019 r.

PO IV WOS 0610.42.2019

Communication No. 42/19

(concerns attempts,,pl,murder of his concubine by Wiesław W.,,pl,in Ustka,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to the Słupsk Regional Court against Wiesław W,,pl,for the crime of attempted murder of her concubine Anna B.,,pl,and for psychological and physical abuse,,pl,that Wiesław W,,pl,together with his concubine Anna B,,pl,for several years they have been living together in a social housing in Ustka,,pl,they make a living from odd jobs and social assistance,,pl,they also drink alcohol together,,pl,under the influence of which Wiesław W,,pl zabójstwa swojej konkubiny przez Wiesława W. w Ustce)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi W. (years 69) o popełnienie zbrodni usiłowania zabójstwa swojej konkubiny Anny B. oraz o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad nią.

The findings of the investigation results, iż Wiesław W. wraz ze swoja konkubiną Anną B. od kilku lat zamieszkują wspólnie w lokalu socjalnym w Ustce; utrzymują się z prac dorywczych oraz z pomocy socjalnej; wspólnie także spożywają alkohol, pod wpływem którego Wiesław W. he started home fights,,pl,During these fights, Wiesław W.,,pl,has repeatedly called Anna B.,,pl,he threatened to kill her,,pl,and also jerked and hit,,pl,At a critical moment,,pl,it is on,,pl,January 2019,,pl,during one such row,,pl,Wiesław W.,,pl,at one point he attacked Anna B.,,pl,with a kitchen knife asking her,,pl,blows to the head and chest causing a cut and stab wound,,pl,the most dangerous of which was a chest stab that damaged the lungs,,pl,Then at the command of your colleague,,pl. Podczas tych awantur Wiesław W. wielokrotnie wyzywał Annę B., groził jej pozbawieniem życia, a także szarpał i uderzał.

W krytycznym momencie, to jest w dniu 15 stycznia 2019r., podczas jednej z takich awantur, Wiesław W. w pewnym momencie zaatakował Annę B. nożem kuchennym zadając jej 2 ciosy w okolice głowy oraz klatki piersiowej powodując ranę ciętą oraz kłutą, przy czym najgroźniejszą z nich była rana kłuta klatki piersiowej uszkadzająca płuca.

Następnie na polecenie swojego kolegi, which earlier Wiesław W,,pl,reported the incident, he called an ambulance to his concubine,,pl,who, after providing first aid, took her to the hospital in Słupsk,,pl,where she underwent surgery,,pl,According to the medical opinion obtained in the case,,pl,that this last stab wound was a dangerous wound,,pl,which despite this,,pl,that it caused the victim only a medium violation of bodily functions and an upset of her health,,pl,it directly threatened her life,,pl. poinformował o zaistniałym zdarzeniu wezwał on do swojej konkubiny karetkę pogotowia, która po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozła ją do słupskiego szpitala, gdzie została poddana operacji

Z uzyskanej w sprawie opinii lekarskiej wynika, iż właśnie ta ostatnia rana kłuta była raną niebezpieczną, która pomimo tego, że spowodowała u pokrzywdzonej jedynie średniego rodzaju naruszenie czynności ciała oraz rozstrój jej zdrowia, to w sposób bezpośredni zagrażała jej życiu.

At the time of detention Wiesław W,,pl,by the police he was intoxicated and possessed in blood over,,pl,per mille of alcohol,,cs,he has been abusing his concubine mentally and physically since August 2013.,,pl,which among other things confirms the fact of police actions under the so-called,,pl,"Blue card",,pl,interrogated as a suspect, he did not confess to committing the alleged offenses,,pl,that he never abused his concubine,,pl,however, he confirmed the fact of home quarrels,,pl,during which he called her name,,pl. przez policję był on nietrzeźwy i posiadał we krwi ponad 2 promile alkoholu.

As established in the course of the investigation, Wiesław W. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną od sierpnia 2013r., co między innymi potwierdza fakt działań policji w ramach tzw. „niebieskiej karty”.

Wiesław W. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw; w toku złożonych wyjaśnień stwierdził, iż nigdy się nie znęcał nad swoją konkubiną, potwierdził jednakże fakt awantur domowych, podczas których ją wyzywał.

On the basis of the conducted psychiatric examination, expert psychiatrists ruled,,pl,that Wiesława W.,,pl,was readable at the time of the alleged crimes,,pl,he has not yet been convicted,,pl,For accused Wiesław W.,,pl,attempted murder crimes punish him,,pl, że Wiesława W. był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Wobec podejrzanego w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wiesław W. nie był dotychczas karany sądownie.

Za zarzucaną Wiesławowi W. zbrodnie usiłowania zabójstwa grozi mu kara od 8 years imprisonment, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

 

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk