Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.43.2019

Słupsk, dnia 24 grudnia 2019 r.

PO IV WOS 0610.43.2019

Komunikat nr 43/2019

(dotycz wyłudzeń przez byłych pracowników biura terenowego

PKF Skarbiec w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku  akt oskarżenia p-ko  Annie Ś. (lat 36) oraz jej mężowi Wojciechowi Ś. (lat 40) w związku z szeregiem wyłudzeń opłat przygotowawczych pobieranych od pożyczek wnioskowanych przez  klientów PKF Skarbiec.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Anna Ś. oraz Wojciech Ś. będąc pracownikami biura terenowego  PKF Skarbiec w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu również z Dyrektorami Regionalnymi oraz członkami Zarządu powyżej wskazanej firmy, doprowadzili do wyłudzenia opłat przygotowawczych wnoszonych do przedwstępnych umów pożyczki na szkodę łącznie 687 pokrzywdzonych będącymi  klientami tej firmy.

Annie Ś. w związku z przedmiotem śledztwa zarzucono wyłudzenie łącznej kwoty ponad 1 100 000 PLN, natomiast Wojciechowi Ś. wyłudzenie łącznej kwoty prawie 650 000 PLN. W niniejszej sprawie jednostkowe kwoty opłat przygotowawczych do przedwstępnych umów pożyczki, a które wnoszone były  przez pokrzywdzonych wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jak ustalono, przestępczy proceder realizowany był przez oskarżonych w okresie czasu od marca 2008r.  do lipca 2014r. i łączył się on z działaniem polegającym na uczynieniu sobie z popełnienie przestępstwa stałego źródła dochodu, który to dochód wynikał z wypłacanych oskarżonym premiom procentowym od udzielonych pożyczek

Zarówno Anna Ś. jak i Wojciech Ś. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. W toku przesłuchania Anna Ś. oraz Wojciech Ś. odmówili składania wyjaśnień. Jednakże Wojciech Ś. odpowiadając na pytania prokuratora wskazał, iż będąc zatrudnionym w biurze terenowym firmy wykonywał jedynie swoje obowiązki, które były  zgodne z narzuconymi mu przez pracodawcę procedurami.

Wobec powyżej wskazanych oskarżonych nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Na mieniu Wojciecha Ś. na poczet przyszłych kar oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano zabezpieczenia majątkowego poprzez ustanowienie przymusowej hipoteki na należącym do niego mieszkaniu.

Annie Ś. oraz  Wojciechowi Ś. za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do lat 12 pozbawienia wolności; oskarżeni  dotychczas nie byli karani sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 178 tomów, w których zgromadzono łącznie ponad 35 500 stron różnego rodzaju dokumentacji, w tym protokoły przesłuchania świadków, opinie biegłych oraz dokumenty przedstawiające finansowy aspekt działalności PKF Skarbiec.

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na 300 stronach.

Dla przypomnienia w sprawie PKF Skarbiec postępowanie przygotowawcze w zakresie głównych wątków śledztwa  prowadzone było przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku,  która  we wrześniu 2018r.  skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia m.in. p-ko członkom Zarządu oraz Dyrektorom Regionalnymi powyżej wskazanej firmy.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk