Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.43.2019

Slupsk, von 24 Dezember 2019 r.

PO IV WOS 0610.43.2019

Mitteilung Nr. 43/2019

(dotycz wyłudzeń przez byłych pracowników biura terenowego

PKF Skarbiec in Słupsk,,pl,Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk richtete eine Anklage gegen Anna Ś an das Bezirksgericht in Słupsk,,pl,und ihr Ehemann Wojciech Ś,,pl,im Zusammenhang mit einer Reihe von Erpressungen von Vorbereitungsgebühren für von PKF Skarbiec-Kunden beantragte Darlehen,,pl,dass Anna Ś,,pl,und Wojciech Ś,,pl,Mitarbeiter des lokalen Büros von PKF Skarbiec in Słupsk,,pl,gemeinsam und in Absprache mit den Regionaldirektoren und Mitgliedern der Geschäftsführung der vorgenannten Gesellschaft,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Annie Ś. (Jahr 36) oraz jej mężowi Wojciechowi Ś. (Jahr 40) w związku z szeregiem wyłudzeń opłat przygotowawczych pobieranych od pożyczek wnioskowanych przez klientów PKF Skarbiec.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, iż Anna Ś. oraz Wojciech Ś. będąc pracownikami biura terenowego PKF Skarbiec w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu również z Dyrektorami Regionalnymi oraz członkami Zarządu powyżej wskazanej firmy, zu einer Erpressung der Vorbereitungsgebühren für die vorläufigen Darlehensverträge zum Nachteil des Gesamtbetrags geführt,,pl,Opfer, die Kunden dieser Firma sind,,pl,Annie Ś,,pl,im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung, der Erpressung eines Gesamtbetrags von über 1.100.000 PLN vorgeworfen wird,,pl,während zu Wojciech Ś,,pl,Erpressung des Gesamtbetrags von fast 650.000 PLN,,pl,Im vorliegenden Fall die Einheitsbeträge der Vorbereitungsgebühren für vorläufige Darlehensverträge,,pl,und die von Opfern gebracht wurden, beliefen sich auf mehrere hundert bis mehrere tausend Zloty,,pl 687 pokrzywdzonych będącymi klientami tej firmy.

Annie Ś. w związku z przedmiotem śledztwa zarzucono wyłudzenie łącznej kwoty ponad 1 100 000 PLN, natomiast Wojciechowi Ś. wyłudzenie łącznej kwoty prawie 650 000 PLN. W niniejszej sprawie jednostkowe kwoty opłat przygotowawczych do przedwstępnych umów pożyczki, a które wnoszone były przez pokrzywdzonych wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Wie etabliert, przestępczy proceder realizowany był przez oskarżonych w okresie czasu od marca 2008r. do lipca 2014r. i łączył się on z działaniem polegającym na uczynieniu sobie z popełnienie przestępstwa stałego źródła dochodu, który to dochód wynikał z wypłacanych oskarżonym premiom procentowym od udzielonych pożyczek

Zarówno Anna Ś. jak i Wojciech Ś. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. W toku przesłuchania Anna Ś. oraz Wojciech Ś. odmówili składania wyjaśnień. Jednakże Wojciech Ś. odpowiadając na pytania prokuratora wskazał, Da er in der Außenstelle des Unternehmens beschäftigt war, übte er nur seine Aufgaben aus,,pl,die in Übereinstimmung mit den ihm vom Arbeitgeber auferlegten Verfahren waren,,pl,Es wurden keine vorbeugenden Maßnahmen gegen die oben genannten Beschuldigten ergriffen,,pl,Auf dem Grundstück von Wojciech Ś,,pl,gegen künftige strafen und schadensersatzansprüche wurde die eigentumsabsicherung durch die erstellung einer hypothek auf seine wohnung sichergestellt,,pl,und Wojciech Ś,,pl,Für die Begehung der mutmaßlichen Straftaten werden sie mit bis zu einem Jahr bestraft,,pl, które były zgodne z narzuconymi mu przez pracodawcę procedurami.

Wobec powyżej wskazanych oskarżonych nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Na mieniu Wojciecha Ś. na poczet przyszłych kar oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano zabezpieczenia majątkowego poprzez ustanowienie przymusowej hipoteki na należącym do niego mieszkaniu.

Annie Ś. oraz Wojciechowi Ś. za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do lat 12 Inhaftierung,,pl,Beschuldigte wurden noch nicht gerichtlich bestraft,,pl,Die Hauptakten der vorliegenden Rechtssache umfassen,,pl,Volumen,,pl,das sammelte über 35.500 Seiten verschiedener Arten von Dokumentation,,pl,einschließlich Protokolle für die Befragung von Zeugen,,pl,Gutachten und Dokumente, in denen der finanzielle Aspekt der Geschäftstätigkeit von PKF Skarbiec dargestellt wird,,pl; oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 178 tomów, w których zgromadzono łącznie ponad 35 500 stron różnego rodzaju dokumentacji, w tym protokoły przesłuchania świadków, opinie biegłych oraz dokumenty przedstawiające finansowy aspekt działalności PKF Skarbiec.

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na 300 stronach.

Dla przypomnienia w sprawie PKF Skarbiec postępowanie przygotowawcze w zakresie głównych wątków śledztwa prowadzone było przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, która we wrześniu 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia m.in. p-ko członkom Zarządu oraz Dyrektorom Regionalnymi powyżej wskazanej firmy.

 

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk