Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.43.2019

Slupsk, of 24 December 2019 r.

PO IV WOS 0610.43.2019

Communication No. 43/2019

(relate to extortion by former field office employees,,pl,PKF Skarbiec in Słupsk,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to the District Court in Słupsk for Anna Ś,,pl,and her husband Wojciech Ś,,pl,in connection with a number of extortion of preparation fees charged on loans requested by PKF Skarbiec clients,,pl,that Anna Ś,,pl,and Wojciech Ś,,pl,being employees of the PKF Skarbiec field office in Słupsk,,pl

PKF Skarbiec w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Annie Ś. (years 36) oraz jej mężowi Wojciechowi Ś. (years 40) w związku z szeregiem wyłudzeń opłat przygotowawczych pobieranych od pożyczek wnioskowanych przez klientów PKF Skarbiec.

The findings of the investigation results, iż Anna Ś. oraz Wojciech Ś. będąc pracownikami biura terenowego PKF Skarbiec w Słupsku, acting jointly and in consultation with Regional Directors and members of the Management Board of the above mentioned company,,pl,led to extortion of the preparation fees paid to the preliminary loan agreements to the detriment of the aggregate,,pl,victims who are customers of this company,,pl,Annie Ś,,pl,in connection with the subject of the investigation accused of extorting a total amount of over PLN 1,100,000,,pl,while to Wojciech Ś,,pl,extorting the total amount of almost PLN 650,000,,pl, doprowadzili do wyłudzenia opłat przygotowawczych wnoszonych do przedwstępnych umów pożyczki na szkodę łącznie 687 pokrzywdzonych będącymi klientami tej firmy.

Annie Ś. w związku z przedmiotem śledztwa zarzucono wyłudzenie łącznej kwoty ponad 1 100 000 PLN, natomiast Wojciechowi Ś. wyłudzenie łącznej kwoty prawie 650 000 PLN. In the present case, the unit amounts of preparation fees for preliminary loan agreements,,pl,and which were brought by victims amounted to from several hundred to several thousand zlotys,,pl,criminal proceedings were carried out by the accused in a period of time from March 2008. until July 2014,,pl,and associated with the act of making the crime a stable source of income,,pl,which income resulted from the percentage of bonuses paid to the accused on loans granted,,pl,Both Anna Ś,,pl, a które wnoszone były przez pokrzywdzonych wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

As established, przestępczy proceder realizowany był przez oskarżonych w okresie czasu od marca 2008r. do lipca 2014r. i łączył się on z działaniem polegającym na uczynieniu sobie z popełnienie przestępstwa stałego źródła dochodu, który to dochód wynikał z wypłacanych oskarżonym premiom procentowym od udzielonych pożyczek

Zarówno Anna Ś. as well as Wojciech Ś,,pl,In the course of the interview, Anna Ś,,pl,they refused to explain,,pl,However, Wojciech Ś,,pl,Answering the prosecutor's questions he pointed out,,pl,that being employed in the field office of the company only performed his duties,,pl,which were in accordance with the procedures imposed on him by the employer,,pl,No preventive measures were applied to the above accused,,pl,On the property of Wojciech Ś,,pl. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. W toku przesłuchania Anna Ś. oraz Wojciech Ś. odmówili składania wyjaśnień. Jednakże Wojciech Ś. odpowiadając na pytania prokuratora wskazał, iż będąc zatrudnionym w biurze terenowym firmy wykonywał jedynie swoje obowiązki, które były zgodne z narzuconymi mu przez pracodawcę procedurami.

Wobec powyżej wskazanych oskarżonych nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Na mieniu Wojciecha Ś. against future penalties and claims for damages, property security was established by establishing a compulsory mortgage on his apartment,,pl,and Wojciech Ś,,pl,they are punishable by up to a year for committing the alleged offenses,,pl,imprisonment,,pl,the accused have not yet been punished by court,,pl,The main files of the present case include,,pl,So talk,,pl,which collected over 35,500 pages of various types of documentation,,pl,including protocols for interviewing witnesses,,pl.

Annie Ś. oraz Wojciechowi Ś. za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do lat 12 pozbawienia wolności; oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 178 tomów, w których zgromadzono łącznie ponad 35 500 stron różnego rodzaju dokumentacji, w tym protokoły przesłuchania świadków, expert opinions and documents presenting the financial aspect of PKF Skarbiec's operations,,pl,The indictment in this case was drawn up at,,pl,As a reminder in the PKF Skarbiec case, the preparatory proceedings regarding the main topics of the investigation were conducted by the Regional Prosecutor's Office in Gdańsk,,pl,which in September 2018 sent an indictment to the District Court in Gdańsk, including,,pl,v. members of the Management Board and Regional Directors of the above mentioned company,,pl.

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na 300 stronach.

Dla przypomnienia w sprawie PKF Skarbiec postępowanie przygotowawcze w zakresie głównych wątków śledztwa prowadzone było przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, która we wrześniu 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia m.in. p-ko członkom Zarządu oraz Dyrektorom Regionalnymi powyżej wskazanej firmy.

 

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk