Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.44.2017

Slupsk , 23 May 2017 r.

PO IV WOS 0610. 44 .2017
The Ds number. 62/2015

Communication No. 44 /17
( dot. indictment p-ko police and other,,pl,The indictment against,,pl,police District Police Headquarters in Lebork suspected of failure to fulfill duties, and for accepting bribe,,pl,and against,,pl,persons suspected of giving financial benefit police officers aim of inducing them to violate the law sent to the District Court in Lebork District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl)

 

Akt oskarżenia przeciwko 4 policjantom Komendy Powiatowej Policji w Lęborku podejrzanym o niedopełnienie obowiązków służbowych oraz o przyjmowanie korzyści majątkowych, a także przeciwko 17 osobom podejrzanym o udzielenie korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji celem ich nakłonienia do naruszenia przepisów prawa skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

The investigation was initiated on the basis of evidence obtained by the Internal Affairs Bureau of the Police Headquarters in Gdansk,,pl,It was determined officers from Gdansk police officers employed in the Department of Prevention and Traffic Police District Headquarters in Lebork,,pl,who repeatedly guilty of accepting bribes while on duty in the course of road checks,,pl,that police took bribes to depart from the mandatory disqualification,,pl. To właśnie funkcjonariusze z Gdańska ustalili policjantów zatrudnionych w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku , którzy wielokrotnie dopuścili się przyjmowania korzyści majątkowych podczas wykonywania czynności służbowych w toku kontroli drogowych.

In the course of the proceedings, iż policjanci przyjmowali łapówki w zamian za odstępowanie od obowiązkowego zatrzymania prawa jazdy, in exchange for lowering the amount owed fines and reduction of the amount owed penalties for offenses,,pl,which took place on the road within the Lebork in March,,pl,September and October 2015,,pl,Service on the road motorized patrols acted in a variety of configurations of personal,,pl,including an unmarked patrol car equipped in the DVR,,pl,which allows to store,,pl,even within a single service a large number of traffic violations,,pl,As a result of findings,,pl, co miało miejsce na drogach w obrębie Lęborka w okresie marzec, wrzesień i październik 2015r. Służbę na drogach pełnili w patrolach zmotoryzowanych w różnych konfiguracjach osobowych, w tym w radiowozie nieoznakowanym wyposażonym we wideorejestrator, co umożliwiało rejestrowanie, nawet w ciągu jednej służby dużej liczby wykroczeń drogowych .

Jak wynika z ustaleń, three police officers took a total of approximately,,pl,Euro i,,en,Swiss francs,,pl,Designated police officers accepting bribes in addition to not fill up the acting duties in order to reach other people relevant financial benefits,,pl,For example,,,pl,They do not punish these people piling mandates and penalties,,pl,only changed the legal qualification of offenses disclosed and punished fines for other offenses allegedly committed,,pl,of crossing the road in an unauthorized location,,pl. 35 000 zł, 1000 Euro i 100 franków szwajcarskich. Wskazani policjanci oprócz przyjmowania łapówek nie dopełniali również obowiązków służbowych działając w celu osiągnięcia przez inne osoby stosownych korzyści majątkowych. Np. nie karali tych osób mandatami i nie nakładali punktów karnych , tylko zmieniali kwalifikacje prawne ujawnianych wykroczeń i karali mandatami za rzekomo popełniane inne wykroczenia, eg. polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. They acted in this way, to the detriment of the public interest in ensuring road safety,,pl,and also questioned the public's confidence in state authorities,,pl,Such a plea the prosecutor presented the fourth of the accused police officers,,pl,According to the indictment of police officers taking bribes will be responsible for committing acts of art,,pl,§ 1i3kk i 231§2kk,,en,which they carry them from one year to,,pl,while people,,pl,which handed the bribe policemen accused of an offense under Article,,pl,§3 kk,,cs,for co threatening diamond from within to,,hr, a także podważali zaufanie publiczne do organów państwa. Taki zarzut prokurator przedstawił czwartemu z oskarżonych policjantów.

Zgodnie z aktem oskarżenia policjanci przyjmujący łapówki odpowiadać będą za popełnienie czynów z art. 228§3kk, 271§ 1i3kk i 231§2kk, za co grozi im od roku do 15 years imprisonment, natomiast osoby, które wręczały policjantom łapówki oskarżono o czyn z art. 229§3 kk, za co grozi kara od roku do 10 years imprisonment.

The accused police officers admitted to the commission of the alleged acts,,pl,making extensive explanations,,pl,while the person handing a bribe only part admitted to the commission of the alleged acts,,pl,All defendants will respond in court to the free foot,,pl,Against several defendants prosecutor applied libertarian preventive measures,,pl,in particular bail bonds,,pl,Police surveillance and ban on leaving the country,,pl, składając obszerne wyjaśnienia, natomiast z osób wręczających łapówki tylko część przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów.

Wszyscy oskarżeni będą odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Wobec kilku oskarżonych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w szczególności poręczenia majątkowe , dozór Policji czy zakaz opuszczania kraju.

Spokesman

Jacek Korycki