Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.45.2019

Słupsk, dnia 31 grudnia 2019 r.

PO IV WOS 0610.45.2019

Komunikat nr 45/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W związku z tragedią w Suszku, Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Chojnicach akt oskarżenia p-ko Andrzejowi N., Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I.

Andrzej N. został oskarżony o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nieprzekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe na terenie powiatu chojnickiego alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. to emerytowany już obecnie, były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało wtedy przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienie przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia  i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Przedstawione Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I zarzuty  popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas zaistniałej nawałnicy.

Podczas tragedii Mateusz I. pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego, a Włodzimierz D. funkcję zastępcy komendanta tego obozu.

Andrzej N. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia zgodne z dotychczas ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I.  przesłuchani w charakterze podejrzanych natomiast nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, a następnie odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec powyżej wskazanych oskarżonych nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I. kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Wnosząc p-ko wyżej wymienionym osobom akt oskarżenia do Sądu prokurator jednocześnie podjął decyzję o wyłączeniu do odrębnego prowadzenia materiału dowodowego p-ko synoptykom z IMGW w Krakowie  Grzegorzowi M. i Witoldowi W. oraz p-ko synoptykowi  centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie  Marii M. W powyższym zakresie prokurator nadal będzie kontynuował  śledztwo, w toku którego będą realizowane zaplanowane przez niego czynności postępowania przygotowawczego.

Śledztwo w powyższym przedmiocie powinno zostać zakończone do końca lutego 2020r.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk