Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.45.2019

Слупск, из 31 Декабрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.45.2019

Сообщение № 45/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W związku z tragedią w Suszku, Районная прокуратура в Слупске направила обвинительный акт Анджей Н. в районный суд в Хойнице,,pl,Районная прокуратура в Слупске направила обвинительный акт Анджей Н. в районный суд в Хойнице,,pl,Районная прокуратура в Слупске направила обвинительный акт Анджей Н. в районный суд в Хойнице,,pl, Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I.

Andrzej N. został oskarżony o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nieprzekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe na terenie powiatu chojnickiego alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. to emerytowany już obecnie, były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało wtedy przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienie przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Przedstawione Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, в том числе неправильно проведенная эвакуация во время шторма,,pl,Влодзимеж D,,pl,Во время трагедии в скаутском лагере он был заместителем командира лагеря,,pl,а потом отказался объяснять и отвечать на вопросы,,pl,Влодзимеж D,,pl,за совершение преступления, в котором он обвиняется, ему может грозить тюремное заключение от,,pl,в настоящем деле месяц назад,,pl,другой человек,,pl,это Анджей Н,,pl.

Podczas tragedii Mateusz I. pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego, a Włodzimierz D. funkcję zastępcy komendanta tego obozu.

Andrzej N. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia zgodne z dotychczas ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. przesłuchani w charakterze podejrzanych natomiast nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, a następnie odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

В отношении вышеуказанного обвиняемого меры пресечения не применялись.,,pl,На имущество Войцеха Ś,,pl,В отношении будущих штрафов и исков о возмещении ущерба, имущественное обеспечение было установлено путем установления обязательного залога на его квартиру,,pl,и Войцех Ś,,pl,они наказываются сроком до одного года за совершение предполагаемых преступлений,,pl,тюремное заключение,,pl,обвиняемые еще не были наказаны судом,,pl,Основные файлы настоящего дела включают,,pl,тома,,pl.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I. kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Wnosząc p-ko wyżej wymienionym osobom akt oskarżenia do Sądu prokurator jednocześnie podjął decyzję o wyłączeniu do odrębnego prowadzenia materiału dowodowego p-ko synoptykom z IMGW w Krakowie Grzegorzowi M. i Witoldowi W. oraz p-ko synoptykowi centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie Marii M. W powyższym zakresie prokurator nadal będzie kontynuował śledztwo, w toku którego będą realizowane zaplanowane przez niego czynności postępowania przygotowawczego.

Śledztwo w powyższym przedmiocie powinno zostać zakończone do końca lutego 2020r.

 

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk