Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610.46.2017

Слупск , 24 Мочь 2017 R.

PO IV WOS 0610. 46 .2017

PR V Ds.477.2017 PR Człuchów

Сообщение № 46 /17

(точка. aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa w Czarnem)

 

На 23 Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv,Май 2017,,pl,Я буду использовать ежегодный отпуск,,pl,телефон,,en,пришел,,sv. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34 – letniemu Sławomirowi B. podejrzanemu o zabójstwo 57 -letniego Henryka W. Zdarzenie miało miejsce w Zakładzie Karnym w Czarnem, a sprawca odbywał w tym czasie karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo kobiety, dokonane kilkanaście lat wcześniej.

В ходе расследования было установлено,, что в одной из камер тюрьмы,,pl,был спор между обвиняемым и współosadzonym Генри У.,,pl,вероятно, из-за отказа от табака жертвы. Славомир B,,pl,с помощью инструмента, напоминающего нож,,pl,которые он сделал,,pl,Генри попытался разрезать,,pl,заставляя его повредить руку. Потом он перевернулся и начал душить,,pl,в результате чего жертва потеряла сознание,,pl,Славомир B,,pl,Он сел на кровать и не помогает в любом случае вызова в бессознательном состоянии и не помочь,,pl , на 11 kwietnia 2016r. doszło do zatargu między oskarżonym a współosadzonym Henrykiem W., prawdopodobnie z uwagi na odmowę udzielenia tytoniu przez pokrzywdzonego. Sławomir B. używając narzędzia przypominającego nóż, który sam zrobił, próbował pociąć Henryka W. powodując u niego obrażenia dłoni. Następnie przewrócił go i zaczął dusić, w wyniku czego pokrzywdzony stracił przytomność. Sławomir B. usiadł na łóżku i nie pomagając w żaden sposób nieprzytomnemu oraz nie wzywając pomocy , Он ждет визита к психиатру,,pl,После раскрытия лежащих в его камере в Генри,,pl,по палате сразу,,pl,врач после обнаружения отсутствия пульса и дыхания,,pl,начал свою реанимацию,,pl,а затем перевезли его в больницу. Тем не менее, несмотря на реализованного лечения,,pl,потерпевший скончался,,pl,из-за сердечно-легочную недостаточность,,pl,дыхательная вызванные удушья,,pl,допрошен прокурором сказал,,pl,что он защищал себя, прежде чем атаковать его współosadzonym,,pl,который пытался перерезать себе горло осколком плотной раковине,,pl.

Po ujawnieniu leżącego w celi Henryka W. przez oddziałowego niezwłocznie, po stwierdzeniu przez lekarza braku tętna i oddechu, przystąpiono do jego resuscytacji, a następnie przewieziono go do szpitala. Jednak mimo wdrożonego leczenia, pokrzywdzony zmarł w dniu 13 kwietnia 2016r. wskutek niewydolności krążeniowo- oddechowej spowodowanej uduszeniem.

Sławomir B. przesłuchany przez prokuratora stwierdził, iż bronił się przed atakującym go współosadzonym, który próbował poderżnąć mu gardło odłamkiem ze zbitego zlewu, и единственный способ его удушение,,pl,Он был уверен,,,pl,которые оказывают помощь в Генри,,pl,гвардия,,pl,В ходе исследования также обнаружили,,,pl,что жертва была тихим человеком,,pl,покорена и смесь плавно,,pl,в то время как обвиняемый был склонен к агрессии по отношению к współosadzon,,pl,и,,es,ч,,en,Он временно арестован,,pl,и, когда он сталкивается уголовное наказание до пожизненного лишения свободы,,pl. Był pewny, iż pomocy udzielą Henrykowi W. strażnicy.

W toku śledztwa ustalono ponadto, iż pokrzywdzony był osobą spokojną, stonowaną i bezkonfliktową, natomiast oskarżony miał skłonności do agresji w stosunku do współosadzonych. Jest tymczasowo aresztowany, a za popełnienie czynu grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Представитель

Яцек Korycki