Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.5.2019

Slupsk, of 31 stycznia 2019r.

PO IV WOS 0610.5.2019

Communication No. 5/19

(relates to commemorating the assassination of the President of Gdańsk, Mr. Paweł Adamowicz,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów oversees the investigation in the case regarding the public praise through the "Facebook" website of committing a crime involving the assassination of the President of Gdańsk, Mr. Paweł Adamowicz,,pl)

 

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w sprawie dotyczącej publicznego pochwalania za pośrednictwem portalu internetowego „Facebook” popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu zabójstwa Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

Dochodzenie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w związku z zawiadomieniem o przestępstwie jakie niezależnie od siebie złożyli dyrektorzy dwóch różnych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Bytowa.

Według dotychczasowych ustaleń, do pochwalania zabójstwa Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza doszło na jednym z forum dyskusyjnym portalu internetowego „Facebook”, natomiast wpisy w tym przedmiocie pochodziły od jednego użytkownika portalu „Facebook”, i były one zamieszczane w okresie czasu od dnia 14 of 18 stycznia 2019r.

W sprawie obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa.

Za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa grozi kara do 180 stawek dziennych grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk