Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.50.2017

Slupsk, 31 May 2017,,pl,I will use annual leave,,pl,  tel,,en,came,,sv.

PO IV WOS 0610.50.2017

Communication No. 50 /17
( dot. aktu oskarżenia w sprawie wyłudzania podatku VAT)

 

On 29 May 2017,,pl,I will use annual leave,,pl,  tel,,en,came,,sv. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. is suspected of, iż w okresie od lutego 2011r. do grudnia 2012r. w Słupsku prowadząc działalność w zakresie obrotu paliwami jako pełnomocnik firmy Duet w Słupsku wprowadził do ksiąg podatkowych faktury VAT dotyczące zakupu paliwa od fikcyjnych firm z Warszawy i Poznania, które faktycznie nie miało miejsca, nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe i uchylał się od opodatkowania akcyzą, czym naraził skarb państwa na uszczuplenie podatku w kwocie 1 698 306zł , dopuszczając się w ten sposób do naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego.

In addition, Christopher M. accused of a, that between 25 February 2011. of 22 January 2013. w złożonych do Urzędu Skarbowego w Słupsku deklaracjach VAT zawyżył naliczony podatek oraz przedłożył inne nierzetelne dokumenty ( w tym dotyczące zakupu paliwa od fikcyjnych firm) zmierzające do wyłudzenia zwrotu podatku w kwocie 1 893 567zł, czym dopuścił się do naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia, iż on jak pełnomocnik zajmował się w firmie tylko przyjmowaniem i sprzedażą paliw. Przyznał jednak, iż podpisy na deklaracjach VAT i wyjaśnieniach do tych deklaracji złożył osobiście.

Za przypisane czyny oskarżonemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokie kary grzywny.

Spokesman
Jacek Korycki