Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.58.2017

Слупск, 17 Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl.

PO IV WOS 0610. 58 .2017

 

Сообщение № 58 /17

(точка. usiłowania zabójstwa )

Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Słupsku zakończyła postępowanie prowadzone przeciwko 33-letniemu mieszkańcowi Człuchowa, Рафал Н.,,pl,которые в ночное время,,pl,он пытался убить свою сожительницу,,pl,прося ее несколько молотков ударов по голове и только через эффективную защиту принятой женщиной,,pl,Она избежала смерти,,pl,что с сентября 2015 года,,pl,декабрь 2016,,pl,Рафал Н.,,en,остальная часть,,pl,лет сожительствует с раненым,,pl,который имел два малолетних детей издевался над ней физически и психически,,pl,Оспаривание вульгарно,,pl,плевок в лицо,,pl, który w nocy, 27 Декабрь 2016. usiłował zabić swoją konkubinę, zadając jej młotkiem kilka ciosów w głowę i tylko dzięki skutecznej obronie podjętej przez kobietę , uniknęła ona śmierci.

В ходе расследования было установлено,, iż od września 2015r. do grudnia 2016r. Rafał N., pozostający od 12 lat w konkubinacie z pokrzywdzoną, z którą posiadał dwoje małoletnich dzieci znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Wyzywając wulgarnymi słowami, plując w twarz, заливка в ночное время во время сна или бросать холодную воду на ее сигарету призвала женщину к половому акту,,pl,Когда жертва отказалась,,pl,обвиненные запускаемые предприятия,,pl,он впал в неистовство,,pl,показывая даже больше агрессии,,pl,Когда люди с наложницей объявили о намерении покинуть,,pl,Это переросло свою агрессию против него,,pl,угрожая убить женщину,,pl,Во время драки он бил ее лицо,,pl,Он ударил по всему телу,,pl,Он бросает различные объекты в нем,,pl. Kiedy pokrzywdzona odmawiała, oskarżony wszczynał awantury, wpadał w szał, wykazując jeszcze większą agresję. Kiedy konkubina poinformowała mężczyznę o zamiarze odejścia, ten wzmógł wobec niej swoją agresję, grożąc kobiecie zabójstwem. W czasie awantur bił ją po twarzy, kopał po całym ciele, rzucał w nią różnymi przedmiotami, что привело к удалению женщин и детей, живущих с другом,,pl,когда konkubina Рафаэль Н,,pl,Он остался в своей квартире ванной,,pl,мужчина напал на нее просят удары молотка плотника,,pl,Жертва приютил руки,,pl,попрошайничество не делать,,pl,Задав несколько ударов обвиняемых наложница упал и начал душить ее,,pl,крича все время,,pl,что он убьет ее,,pl,Когда я потерял сознание,,pl,мужчина оставил женщину и скрылся с места происшествия,,pl,Жертва получила множественные раны головы трещины,,pl.

На 27 Декабрь 2016. ок. 23.00, kiedy konkubina Rafała N. przebywała w swoim mieszkaniu w łazience, mężczyzna zaatakował ją zadając ciosy ciesielskim młotkiem . Pokrzywdzona osłaniała się rękami, błagając by tego nie robił. Po zadaniu kilkunastu ciosów oskarżony przewrócił konkubinę i zaczął ją dusić, krzycząc przez cały czas, iż ją zabije. Kiedy straciła przytomność, mężczyzna pozostawił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzona doznała licznych ran tłuczonych głowy, пюре для лица и раны обеих рук,,pl,Существует никаких сомнений в том,,,pl,что во время мероприятия виновный подвергается ее непосредственной опасности потери жизни,,pl,или тяжкого вреда здоровью,,pl,Отвечая на вопросы в качестве подозреваемого в злоупотреблении своего партнера,,pl,ее попытка убийства и травмы Рафаэля N,,pl. Nie ulega wątpliwości, że w czasie zdarzenia sprawca naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego o znęcanie się nad swoją konkubiną, usiłowanie jej zabójstwa i uszkodzenie ciała Rafał N. przyznał się tylko do znęcania. Nie wykluczył jednak, iż usiłował zabić kobietę, ale nie chciał tego zrobić. Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Rafałowi N. наказание в виде пожизненного лишения свободы. Aktualnie jest tymczasowo aresztowany, a będzie odpowiadał przed Sądem Okręgowym w Słupsku.

Представитель

Яцек Korycki