Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.58.2018

Slupsk, of 24 October 2018 r.

PO IV WOS 0610.58.2018

Communication No. 58/18
(dotyczy grupy przestępczej, która wyłudziła pożyczki gotówkowe na kwotę co najmniej 1 700 000 PLN)

 

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, przy współpracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i w Koszalinie, on 22 in 23 października 2018r. zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom oraz dokonanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych.

Zatrzymani podejrzani to: Krystyna P. (years 35 ), Wojciech R. (years 36), Marta B. (years 20), Przemysław B. (years 20), Weronika S. (years 23 ), Daria B. (years 27), Damian M. (years 24), Adam H. (years 33), Gabriela H. (years 21) oraz Michał P. (years 37 ) i są oni mieszkańcami województwa pomorskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

The findings of the investigation results, iż Krystyna P. kierując grupą przestępczą nakłoniła pozostałych występujących w sprawie podejrzanych do założenia firm świadczących usługi pośrednictwa przy udzielaniu pożyczek gotówkowych, w których to firmach, po uprzednim podrobieniu wniosków o pożyczkę oraz związanej z tym dokumentacji, dokumenty takie przedkładane były wobec szeregu firm brokerskich na terenie całego kraju, w wyniku czego na skutek wprowadzenia w błąd m.in. co do tożsamości pożyczkobiorcy, występujący w sprawie podejrzani doprowadzili do udzielenia co najmniej 1129 pożyczek gotówkowych na łączną kwotę co najmniej 1 700 000 PLN.

Krystynie P. oraz większości występujących w sprawie podejrzanych ponadto zarzuca się podejmowanie działań mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia wyłudzonych pożyczek gotówkowych poprzez wielokrotne transferowanie wyłudzonych kwot pieniędzy pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi (tzw. pranie brudnych pieniędzy).

Podejrzani przestępczą działalność prowadzili głównie na terenie Słupska oraz Koszalina i obejmowała ona lata 2016-2018; pokrzywdzonymi w tej sprawie są banki i instytucje pozabankowe udzielające pożyczek, jak również osoby fizyczne na dane osobowe których zawierane były poszczególne umowy pożyczki.

W toku czynności prokuratorskich część podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast pozostali podejrzani, w tym Krystyna P. do popełnienia zarzucanych im czynów się nie przyznało; wszyscy podejrzani natomiast złożyli wyjaśnienia, w których bądź zaprzeczali swojemu zawinieniu albo fakt swojego zawinienia umniejszali.

Wobec Krystyny P. oraz wobec jeszcze 5 innych podejrzanych złożono już do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 m-cy, przy czym wobec kolejnego 1 podejrzanego wniosek taki zostanie złożony jeszcze dzisiaj, natomiast wobec pozostałych 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 2000 PLN do 5000 PLN.

W sprawie, na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości co najmniej 400 000 PLN.

Za popełnienie przestępstwa kierowania zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5, za przestępstwo oszustwa w związku z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy nawet do lat 12, natomiast za popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy przy działaniu w porozumieniu z innymi osobami oraz przy osiągnieciu znacznej korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgowa w Słupsku i dotychczas w blisko 90 tomach akt postępowania zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy; niniejsze śledztwo jest śledztwem rozwojowym i nie wyklucza się w nim kolejnych zatrzymań.

W czynnościach związanych z zatrzymaniem podejrzanych oraz w czynnościach związanych z realizacją czynności procesowych z ich udziałem zaangażowanych było kilkudziesięciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz w Koszalinie, and 10 prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk