Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.59.2018

Slupsk, of 29 października 2018r.

PO IV WOS 0610.59.2018

Communication No. 59 /18

(it's about murder,,pl,in Debrzno,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent the indictment against Daniel M to the District Court in Słupsk,,pl,in connection with the murder of his wife Angelika J., as well as in connection with the extortion of child support for his minor daughter,,pl,According to the findings of the investigation,,pl,to the murder of Angelika J,,pl,October 1998. Debrznie in the apartment occupied by the accused and his wife,,pl,this is Angelika J. That's it,,pl,Daniel M.,,en Angeliki J. w Debrznie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Danielowi M. (years 43) w związku z zabójstwem swojej żony Angeliki J., a także w związku z wyłudzeniem alimentów na rzecz swojej małoletniej córki.

Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 października 1998r. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M., after returning home from work in the afternoon, he most likely strangled his wife with a previously prepared electric cable,,pl,Daniel M,,en,then the corpse of Angelica J. placed in a travel bag,,pl,which then, together with his wife's body, he buried in the basement rooms of the inhabited building in the place,,pl,in which were found the remains of a medieval well,,pl,The place of hiding the corpse was then Daniel M,,pl,he poured the floor,,pl,and laid the floor in the whole basement with bricks,,pl,after the murder of Angelika J,,pl.

Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą następnie wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Miejsce ukrycia zwłok następnie Daniel M. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami.

Daniel M. po zabójstwie Angeliki J. informował swoich znajomych o tym, że Angelika go porzuciła i najpierw wyjechała do Piły do rodziny, a potem do Niemiec oraz, że następnie zaginęła.

Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 kwietnia 2017r., w wyniku ponownego przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego, poprzedzonego wnikliwą analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Z ustaleń śledztwa wynika także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 października 1998r. appealed to the Court for a divorce with simultaneous application for awarding maintenance from Angelica J,,pl,for their minor daughter,,pl,Against further decisions of the Court,,pl,after being mislead as to the family's abandonment by Angelika J.,,pl,Alimony was awarded,,pl,which Daniel J,,pl,in amounts from,,pl,PLN monthly for the benefit of his daughter until the day,,pl,In connection with the above, Daniel M,,pl. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel J. w kwotach od 100 of 300 PLN miesięcznie pobierał na rzecz swojej córki do dnia 01 January 2009.

W związku z powyższym Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny ZUS Oddział w Słupsku do niesłusznej wypłaty do jego rąk alimentów na rzecz swoje córki w łącznej kwocie 14 805 PLN.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz konsekwentnie odmawiał złożenia wyjaśnień.

W sprawie, wobec Danie M. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej nie był on karany sądownie.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

The investigation in this case was supervised by the District Prosecutor's Office in Słupsk and it was a circumstantial nature,,pl,the evidence in this matter was collected in,,pl,volumes on close,,pl,kart,,en,                          ,,en; materiał dowodowy w tej sprawie zgromadzono w 19 tomach na blisko 4000 kart.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk