Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.6.2019

Slupsk, of 01 February 2019 r.

PO IV WOS 0610.6.2019

 

Communication No. 6/19
(concerns the change in the position of Head of the Financial and Treasury Department of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,for the position of Head of the Financial and Treasury Department of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the prosecutor Joanna Kowalska was appointed,,pl,which at this stand replaced the previous Head of this Department,,pl,this is your prosecutor Tomasz Walendziak,,pl,Mr. prosecutor Tomasz Walendziak will remain in the Finance and Treasury Department of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl)

 

Z dniem 01 February 2019 r. na stanowisko Kierownika Działu Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku została powołana Pani prokurator Joanna Kowalska, która na niniejszym stawisku zastąpiła dotychczasowego Kierownika tego Działu, to jest Pana prokuratora Tomasza Walendziaka.

Pan prokurator Tomasz Walendziak nadal pozostanie w Dziale Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku, where he will conduct the most serious investigations of an economic and penal-fiscal nature,pl.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk