Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.62.2018

Слупск, из 16 Ноябрь 2018 R.

PO IV WOS 0610.62.2018

 

Сообщение № 62/18
(dotyczy rozboju na obywatelach Turcji)

 

Прокуратура района в Слупске направила обвинения в адрес двух жителей Слупска и Беркува в районный суд в Слупске,,pl,это против Дэвида З,,pl,и Артур Б,,pl,в связи с ограблением двух граждан Турции,,pl,в Слупске, недалеко от пересечения улиц Познаньска и Падеревского,,pl,затем Давид Z,,pl,и Артур Б,,pl,пробив кулаки, они обыграли двух турецких граждан,,pl,а затем взял один из них в куртку,,pl,в котором он был одет,,pl,паспорт,,pl,Банкомат,,pl, to jest przeciwko Dawidowi Z. (лет 22) i Arturowi B. (лет 22) m.in. w związku z dokonanym rozbojem na dwóch obywatelach Turcji.

Do zdarzenia doszło w dniu 25 maja 2018r. w Słupsku w okolicy skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Paderewskiego; wtedy to Dawid Z. oraz Artur B. poprzez zadawanie ciosów pięściami dokonali pobicia dwóch obywateli Turcji, a następnie jednemu z nich zabrali kurtkę, w która był ubrany, paszport, kartę bankomatową, мобильный телефон с наушниками и деньги в размере,,pl,общая стоимость причиненного имущественного ущерба была оценена в,,pl,В течение следующих двух дней,,pl,один из обвиняемых,,pl,это Dawid Z,,pl,используя банковскую карту, взятую у потерпевшего гражданина Турции,,pl,используя возможность бесконтактного платежа, он затем совершил серию покупок в виде алкоголя,,pl,табак и продукты питания,,pl,за что он причинил имущественный ущерб общей суммой,,pl,Dawid Z,,pl 400 PLN; łączna wartość wyrządzonej szkody majątkowej została oszacowana na 2250 PLN.

W toku kolejnych dwóch dni, jeden z oskarżonych, to jest Dawid Z. posługując się zabraną pokrzywdzonemu obywatelowi Turcji kartą bankomatową, wykorzystując możliwość płatności zbliżeniowej dokonał następnie szeregu zakupów w postaci alkohol, tytoniu oraz artykułów spożywczych, przez co wyrządził szkodę majątkową o łącznej wartości ponad 200 PLN.

Dawid Z. на 10 sierpnia 2018r. он также совершил грабеж в одном из магазинов Biedronka, расположенном в Слупске,,pl,тогда его обвинили в том, что он украл две бутылки алкоголя стоимостью,,pl,он ударил одного из них перед лицом охранника супермаркета,,pl,В результате этого воздействия охранник получил незначительные травмы,,pl,а также Артур Б,,pl,они частично признали совершение предполагаемых преступлений,,pl,В Dawid Z,,pl,к Артуру Б,,pl,однако применяются превентивные меры либертарианского характера,,pl; wtedy to oskarżony po dokonaniu kradzieży dwóch butelek alkoholu o wartości 110 PLN, uderzył jedną z nich w twarz pracownika ochrony marketu. W wyniku tego uderzenia pracownik ochrony doznał lekkich obrażeń ciała.

Dawid Z. jak i Artur B. częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Wobec Dawida Z. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; wobec Artura B. stosowane są natomiast środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, это полицейский надзор и запрет на выезд из страны,,pl,он ранее подвергался судебному преследованию за преступления против собственности,,pl,Артур Б,,en,но он пока не был наказан,,pl,что обвиняемое ограбление граждан Турции не является преступлением, совершенным на основании гражданства,,pl.

Dawid Z. był uprzednio karany sądownie za przestępstwo przeciwko mieniu, Artur B. natomiast dotychczas nie był karany

Выводы по результатам расследования, iż dokonany przez oskarżonych rozbój na obywatelach Turcji nie miał charakteru przestępstwa popełnionego na tle narodowościowym.

Za dokonanie rozboju grozi kara pozbawienia wolności od 2 из 12 лет, za dokonanie kradzieży rozbójniczej grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast za dokonanie płatności skradzioną kartą bankomatową grozi kara jak za kradzież z włamaniem, to jest kara od roku do 10 годам лишения свободы.

Śledztwo w powyższej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk