Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610.66.2017

Слупск, из 28 września 2017r.

 

PO IV WOS 0610.66.2017

 

Сообщение № 66/17
(dotyczy wypadku drogowego w Człuchowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie skierowała do człuchowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Marcinowi D. обвиняемый, , что на 11 2017r июня. w Człuchowie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Traugutta, kierując samochodem osobowym marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem, w wyniku czego spowodował nieumyślnie wypadek drogowy, podczas którego kierujący motocyklem doznał m.in. правый перелом большой берцовой кости и ушибом головы,,pl,Следствие обвиняемый признал себя виновным в отношении предполагаемого преступления, и подал заявление о добровольном представлении одиннадцатиметровой навязывания, предложив ему судебные штрафы,,pl,За совершение вышеуказанного преступления обвиняемый наказывается лишением свободы на протяжении многих лет,,pl, to jest o przestępstwo z art. 177 § 1 KK.

W toku dochodzenia oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze proponując wymierzenie mu przez sąd kary grzywny.

Za popełnienie powyższego przestępstwa oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Paweł Wnuk


Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610.66.2017 – PDF документ