Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.67.2017

Slupsk, von 28 września 2017r.

PO IV WOS 0610.67.2017

 

Mitteilung Nr. 67/17

(dotyczy interwencji funkcjonariusza bytowskiej policji przy ul. Mierosławskiego w Bytowie)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważania oraz zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Bytowie do zaniechania czynności służbowej w związku z przeprowadzoną przez niego interwencją dotyczącą naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powyższa interwencja dotyczyła zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 08 września 2017r w Bytowie przy ul. Mierosławskiego i była ona nagrywana przez jednego z jego uczestników oraz świadków zdarzenia, a fragmenty nagrań z tej interwencji zostały umieszczone w Internecie.

W powyższej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały przedstawione dwóm jego uczestnikom, to jest Łukaszowi S. oraz Adamowi M., wobec których prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za popełnienie tych czynów podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z niniejszą interwencją jej uczestnicy nie złożyli wniosku o przeprowadzenie odrębnego śledztwa zmierzającego do wyjaśnienia, czy podczas jej przebiegu doszło do ewentualnego przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Paweł Wnuk


Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.67.2017 – PDF-Dokument