Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.7.2019

Słupsk, dnia 01 lutego 2019r.

PO IV WOS 0610.7.2019

Komunikat nr 7/19

(dotyczy sędziego z Kościerzyny skazanego za przestępstwa o charakterze korupcyjnym)

 

Przed Sadem Rejonowym w Koszalinie, wobec byłego już sędziego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, to jest Janusza K., zapadł wyrok łączny, na mocy którego orzeczono wobec niego karę łączna 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w kwocie 60 000 PLN.

Janusz K. tak więc będzie odbywał karę pozbawienia wolności za  popełnienie w sumie 4 przestępstw o charakterze korupcyjnym związanych z przyjęciem korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad  100 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Dla przypomnienia, Janusz K. obecnie odbywa kary pozbawienia wolności  jedynie za popełnienie 3 z tych przestępstw. W zakresie pozostałego jednego z tych czynów,  to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie  30 000 PLN, na skutek kasacji wniesionej przez jego obrońcę, sprawa Janusza K.  była ponownie rozpoznawana przez Sad. Janusz K.  w zakładzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności  przebywa od dnia 13 sierpnia 2018r.

Powyższy wyrok jest wyrokiem nie prawomocnym.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, która po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczego wniosła przeciwko Januszowi K. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk