Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.7.2019

Слупск, из 01 lutego 2019r.

PO IV WOS 0610.7.2019

Сообщение № 7/19

(проблемы sędziego z Kościerzyny skazanego za przestępstwa o charakterze korupcyjnym)

 

Przed Sadem Rejonowym w Koszalinie, wobec byłego już sędziego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, to jest Janusza K., zapadł wyrok łączny, na mocy którego orzeczono wobec niego karę łączna 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w kwocie 60 000 PLN.

Janusz K. tak więc będzie odbywał karę pozbawienia wolności za popełnienie w sumie 4 przestępstw o charakterze korupcyjnym związanych z przyjęciem korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 100 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Dla przypomnienia, Janusz K. obecnie odbywa kary pozbawienia wolności jedynie za popełnienie 3 z tych przestępstw. W zakresie pozostałego jednego z tych czynów, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 000 PLN, na skutek kasacji wniesionej przez jego obrońcę, sprawa Janusza K. była ponownie rozpoznawana przez Sad. Janusz K. w zakładzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności przebywa od dnia 13 sierpnia 2018r.

Powyższy wyrok jest wyrokiem nie prawomocnym.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, która po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczego wniosła przeciwko Januszowi K. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk