Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.8.2021

Слупск, из 28 Января 2021 R

PO IV WOS 0610.8.2021 .

Сообщение № 8/2021

(dotycz podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym przez byłego radnego gminy Lipnica pod Bytowem)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje śledztwo w sprawie p-ko Wiesławowi Sz. (лет 48), to jest byłemu już radnemu gminy Lipnica pod Bytowem w związku z podaniem przez niego nieprawdy w oświadczeniu majątkowym.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury w tej sprawie złożył Dyrektor Urzędu Skarbowego w Bytowie po przeprowadzeniu kontroli skarbowej w związku ze złożeniem przez Wiesława Sz. oświadczenia majątkowego, które był on zobowiązany złożyć jako radny na zakończenie kadencji przed wyborami samorządowymi w 2018r. Z przeprowadzonej kontroli wynikało, iż Wiesław Sz. w złożonym przez siebie oświadczeniu majątkowym podał nieprawdziwą informację co do dochodów osiągniętych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności agroturystycznej za 2018r. zaniżając osiągnięty z tego tytułu dochód o kwotę ponad 4100 PLN.

Dotychczas zgromadzone w tej sprawie przez prokuratora dowody potwierdziły ustalenia Urzędu Skarbowego w Bytowie wobec czego Wiesławowi Sz. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego. Wiesław Sz. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa po czym złożył krótkie wyjaśnienia w których kwestionował swoje zawinienie.

Obecnie w śledztwie prowadzone są czynności zmierzające do zweryfikowania linii obrony przyjętej przez podejrzanego.

Wiesław Sz. wcześniej nie był karany sądownie, a za popełnienie zarzucanego przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk